I gang med utredninger på arkiv- og museumsområdet

Innspillsmøtet var første trinn i medvirkningsprosessen fram mot to utredninger på arkiv- og museumsområdet. Til stede var 55 toppledere og fagpersoner fra sektoren. Foto: Stine-Marie Schmedling

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

10.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Startskuddet gikk med innspill og ideer fra 55 ressurspersoner fra arkiv- og museumsinstitusjoner i Vestfold og Telemark. Sammen grubler vi over hvordan arkiv og museum kan rigges for framtida.

Regjeringen varsler endringer med ny arkivlov og ny museumsmelding. Samtidig har Vestfold og Telemark fylkeskommune sett dagens lys. Det gjør det nødvendig for fylkeskommunen med utredninger på arkiv- og museumsområdet. Derfor var 55 ressurspersoner i Vestfold og Telemark nylig samlet til innspillsmøte.

Et sentralt spørsmål er hvordan fylkeskommunen og arkiv- og museumsinstitusjonene i fylket kan rigge seg for framtida, for å løse nye oppgaver og utfordringer.

- Vi ser fram til innspill og dialog som viser vei for arkiv- og museumssatsninger i vårt flotte kulturfylke. Fylkeskommunen legger opp til bred medvirkning rundt utredningsarbeidet vi nå setter i gang. Her blir det mange muligheter til å være med på å prege innholdet, sier Else Blom, direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet.

Medvirkningsprosess i tre trinn

Vestfold og Telemark fylkeskommune er i gang med et prosjekt som skal produsere to utredninger, en arkivutredning og en museumsutredning. Disse vil danne et faglig grunnlag for utformingen av den fylkeskommunale arkiv- og museumspolitikken.

Det er nødvendig med utredninger fordi de to sammenslåtte fylkene Vestfold og Telemark har forholdt seg ulikt til arkiv- og museumssektoren. I tillegg varsler regjeringen nasjonale endringer gjennom utkastet til ny arkivlov (NOU 2019:9 «Fra kalveskinn til datasjø») og en ny museumsmelding som legges fram ved årsskiftet 2020/2021.

- Vestfold og Telemark fylkeskommune er helt avhengige av informasjon og innspill fra arkiv- og museumsinstitusjonene i fylket for å produsere gode, faglige utredninger. Vi har lagt opp til medvirkning i tre trinn - innspillsmøte, skriftlige innspill og høringsrunde, sier direktør Else Blom.

Første trinn i medvirkningsprosessen var et innspillsmøte som ble arrangert i forrige uke. Til stede var 55 toppledere og fagpersoner fra arkiv- og museumssektoren.

I tiden framover har alle arkiv- og museumsinstitusjonene i fylket mulighet til å sende inn skriftlige innspill til prosjektet. Dette blir formelle innspill som vil være tilgjengelige på fylkeskommunens offentlige journal.

I siste trinn av medvirkningsprosessen, inviterer fylkeskommunen de samme institusjonene til å komme med høringsinnspill til arkivutredningen og museumsutredningen. Etter planen skal disse sendes ut på høring før sommeren, med høringsfrist høsten 2020.

workshop_web.jpg

VTFK-bord_web.jpg

Deltakere_web.jpg

Innspill.jpg