Ikke kandidat til en av fylkesdirektørstillingene

Bilde av Arve Semb Christophersen
Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune Foto: Kristine Mellefoss / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

08.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Onsdag meddelte fylkesdirektør Arve Semb Christophersen at han ikke ønsker å være kandidat til en av fylkesdirektørstillingene i Vestfold fylkeskommune eller Telemark fylkeskommune.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark mottok meddelelsen fra fylkesdirektør Arve Semb Christophersen onsdag 8. juni, i forkant av fylkesutvalgets møte. 

Fylkesdirektørens ledergruppe mottok meddelelsen på samme tidspunkt som de folkevalgte.

Her kan du lese meddelelsen fra fylkesdirektør Arve Semb Christophersen:

Meddelelse til Fylkestinget i Vestfold og Telemark

Både politisk og administrativt er vi godt i gang med å forberede den viktige prosessen med å dele Vestfold og Telemark fylkeskommune i Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Det er en spennende og krevende prosess som vi også har kort tid på å gjennomføre. Jeg har imidlertid god tro på at vi skal klare det på en god måte. 

Fordi kommuneloven er tydelig på at alle fylker skal ha en (fylkes)kommunedirektør og at det er denne som har personalansvaret og velger hvordan administrasjonen skal bygges opp, så er ansettelse av kommende fylkesdirektører en av oppgavene som må gjøres så raskt det er mulig.

Når jeg tidlig gikk ut og signaliserte at jeg var motivert og klar for å fortsette som fylkesdirektør i en av de nye fylkeskommunene, så var det både fordi jeg faktisk var det, og fordi jeg trodde det kunne være positivt på flere måter. Jeg ønsket å signalisere at vi som jobber i fylkeskommunen nå ønsker å bidra til å lage nye fylkeskommuner og at vi «stiller oss til rådighet». Jeg var kanskje naiv, men så ikke at mitt utsagn kunne bli et «problem» og medføre diskusjoner om rettskrav og om direktører skal ha rett på direktørjobbene eller ei. 

Det er avgjørende viktig at Fylkestinget nå sikrer at hovedutvalgene og de nedsatte ansettelsesutvalgene kommer i gang med å rekruttere kommende fylkesdirektører, slik at disse kan ansettes så fort forskriften, som gjør det mulig, er fastsatt. For å bidra til samlende og gode politiske prosesser med disse ansettelsene, signaliserer jeg nå at jeg ikke ønsker å være kandidat til en av de to fylkesdirektørstillingene allikevel. Jeg vil ha fokus på å være fylkesdirektør for Vestfold og Telemark fylkeskommune resten av fylkets levetid. Som fylkesdirektør vil jeg bidra så godt jeg kan til god drift ut 2023, i delingsprosessen og i forberedelsene av opprettelsen av de nye fylkeskommunene. 

Det er vedtatt at reglene for virksomhetsoverdragelse skal gjelde for ansatte ved delingen av fylkeskommunen. Det gir sammen med bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven en trygg ramme om prosessen for de ansatte. Et eventuelt ytterligere vern som er oppe til diskusjon vil også styrke dette, uansett om det vedtas med 3 eller 5 år. De kommende fylkesdirektørene har etter kommuneloven oppgaven med å organisere og bemanne de nye fylkeskommunene. Slik jeg ser det er det viktig at man politisk konsentrerer seg om å legge rammene for de nye fylkeskommunene og overlater til de nye fylkesdirektørene å gjennomføre personalhåndteringen innenfor disse.

Det er viktig at dyktige medarbeidere og ledere ikke føler usikkerhet om at de er ønsket i de nye fylkeskommunene. Jeg håper min meddelelse i dag kan bidra til at man politisk konsentrerer seg om å ansette prosjektledere/fylkesdirektører som kan innplassere dagens ansatte på en god måte og rekruttere nye i de posisjonene som det ikke er interne kandidater til. 

Jeg vil understreke at det å være fylkesdirektør er en interessant og meningsfull jobb som jeg trives i og ser fram til å utføre fram til 2024. Jeg er sikker på at det finnes oppgaver i en av de nye fylkeskommunene som jeg kan bidra til å løse, men da ikke som fylkesdirektør.

Skien, 8. juni 2022
Arve Semb Christophersen

Vi bygger nye fylkeskommuner

Følg prosessen med å forberede deling og bygging av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.