Imingfjell åpner 1. april 2022

Snøfreser kjører mot synsvinkelen til fotografen. Snøføyken står rundt maskinen. Man skimter fjell i bakgrunnen.
Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

14.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesvei 2814 over Imingfjell blir åpnet for fri ferdsel fra fredag 1. april 2022 klokka 12.00.

Dette er som kjent et område der villreinen ferdes. Derfor sjekker Statsforvalteren i Oslo og Viken hvor på Hardangervidda reinen befinner seg før de gir tillatelse til å brøyte og åpne veien.

Veien kan bli stengt på kort varsel

Merk derfor at veien kan bli stengt på kort varsel dersom villreinen flytter seg, som et ledd i forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda.