Imingfjell åpner 31. mars 2023

Hjullaster med brøyteskjær på henger som trekkes av lastebil. Høyfjellsomgivelser, tørr vei med snø rundt.
Veien over Imingfjell blir brøytet og åpnet fredag før palmehelgen. Foto: Mathias Mogen

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

23.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesvei 2814 over Imingfjell åpner for fri ferdsel fra fredag 31. mars klokka 12.00.

Veien har vært vinterstengt siden november 2022. Strekningen ligger som kjent i et område der villreinen ferdes. Derfor sjekker Statsforvalteren i Oslo og Viken hvor på Hardangervidda reinen befinner seg før de gir tillatelse til å brøyte og åpne veien.

Kan bli stengt på kort varsel

Merk derfor at veien kan bli stengt på kort varsel dersom villreinen flytter seg, som et ledd i forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda.