Industriuka i Porsgrunn

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

06.11.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

I uke 45 arrangerte Green Industry Cluster Industriuka i Porsgrunn. Vestfold og Telemark fylkeskommune bidro med å arrangere et seminar om karbonfangst som gikk av stabelen torsdag 5. november.

Industriuken er en nasjonal møteplass for industribedrifter og leverandører. Initiativtaker er klyngen Green Industry Cluster (GIC) som er en nylig sammenslåing av tidligere industrinettverk Telemark Offshore, IndustriClusteret Grenland og Teknologinettverk Telemark.

Onsdag 4. november innledet fylkesordfører Terje Riis-Johansen på offshorekonferansen i industriuka. Han benyttet også anledning til å snakke om karbonfangst og Norcem sitt prosjekt i Brevik.

-Vi har helt grunnleggende gode forutsetninger for å bygge videre på karbonfangst i her i dette området. Både i form av å være vertskap for fangst, vi har industri som kan ta det i bruk, og ikke minst kunnskap og kompetanse innenfor sentrale deler av karbonfangstkjeden, fortalte Riis-Johansen.

Vestfold og Telemark har valgt å sette i gang et ringvirkningsprosjekt for CCS for å se på hvordan vi kan få mest mulig ut av å være vertskapsfylke for CCS.  Målet er nettopp økt verdiskaping og nye grønne arbeidsplasser i Vestfold og Telemark som følge av realisering av Langskip.

Skal bli klimapositiv region

Grenland er Norges største industriregion og klyngene som er en del av GIC har en ambisjon om å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040. For å lykkes med dette er det nødvendig med samarbeid både i og utenfor regionen.

Ambisjonen er at Industriuka skal bli en nasjonal møteplass som kan bidra til nye samarbeidspartnere, øke kunnskapen om muligheter og behov for utvikling, finansiering til nødvendig omstilling og vekst i industrien, som er viktig for det norske velferdssamfunnet.

GIC har rundt 100 medlemsbedrifter knyttet til landbasert- og offshore industri både nasjonalt og internasjonalt, og har administrasjon for Arenaprosjektet Industrial Green Tech.

Se opptak fra fagseminaret

Opptak av hele fagseminaret 5. november 2020

Vestfold og Telemark fylkeskommune sitt innlegg

Se presentasjoner fra fagseminaret

Program til CCS-seminar 5. november 2020

Olje- og energidepartementet - Kristin Myskja

Norcem AS - Per Brevik

Aker Carbon Capture - Jon Christopher Knudsen

Universitetet i Sør-Øst Norge - Lars Erik Øi

SINTEF  Industri - Hans Aksel Haugen

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Anitra Fossum

Norsk industri - Ole Børge Yttredal

Gassnova SF - Ingrid Sørum Melaaen