Nye karanteneregler for å hindre korona-smitte

Foto: torwai/iStock/Getty Images

Helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning av koronasmitte bes om å være hjemme fra jobb i 14 dager, selv om de ikke har symptomer.

Alle norske borgere som har vært i områder med vedvarende smitte og som i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst utvikler luftveissymptomer skal isolere seg hjemme og kontakte sin fastlege på telefon eller lokal legevakt på telefon 116 117.

Både ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre reisende som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlegen på telefon. Hvis man ikke får kontakt med fastlegen, skal man ringe legevakt på telefon 116 117. De nye reglene har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.

Redusere risikoen

De nye reglene fra Folkehelseinstituttet (FHI) skjer på bakgrunn av utviklingen de siste dagene, med et økt antall smittede. Hensikten er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. FHI understreker at helsepersonell i denne sammenhengen også inkluderer ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten, da dette er helsepersonell som kommer i kontakt med helsemessige sårbare pasientgrupper.

De nye reglene har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar. Reglene vil bli oppdatert etter hvert som smittesituasjonen endres.
Symptomer på covid-19 er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.

Her ligger en oppdatert oversikt over områder med vedvarende smitte

Arbeidsgivers ansvar

Helsedirektoratet er kjent med at arbeidsgivere i hele landet nå gjennomgår sine rutiner for håndtering av det pågående utbruddet av covid-19. Dette er et krevende arbeid, og vi ønsker med dette å informere helse- og omsorgstjenesten om handlingsrommet for å håndtere situasjonen.

Lovverket er innrettet slik at virksomheten skal innføre de tiltak som forsvarlighetsvurderinger leder frem til som nødvendige. Dette innebærer at det kan bli nødvendig å iverksette tiltak som går utover gjeldende anbefalinger. Vurderingen kan bli ulik avhengig av hvor den ansatte arbeider, og avhengig av arbeidets art.

Utsetter reiser for elever og ansatte

Vestfold og Telemark fylkeskommune følger nasjonale råd om reiser, men utsetter utenlandsreiser for større grupper av ansatte og elever fra 28. februar og inntil videre. Bakgrunnen er den økte helserisikoen reiser med større grupper gir, både under og etter gjennomført reise.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har store grupper av elever og ansatte som har planlagt utenlandsturer knyttet til læringsaktiviteter og faglig utvikling. I forbindelse med utbruddet av korona-viruset, gir slik reiseaktivitet noen utfordringer som løpende må vurderes.   

Fylkeskommunen har fortløpende kontakt med Folkehelseinstituttet om situasjonen i Norge, men også utlandet. I dag er det slik at spredningen av viruset regnes å være utbredt i fastlands-Kina. Det er også lokalisert vedvarende spredning i Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. Men det er stadig flere land, også i Europa, som melder om en økning i tilfeller av koronavirus-sykdom. I Norge er det bekreftet flere tilfeller av smittede og i Vestfold og Telemark fylkeskommune er fem personer nå satt i karantene.

- Fylkeskommunen har valgt å utsette alle utenlandsreiser inntil videre for ikke å utsette elever og lærere for økt helserisiko, sier fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil fortløpende holde ansatte og innbyggere oppdatert om koronavirus-situasjonen.

Nedsatt egen beredskapsgruppe

Informasjon og råd om koronaviruset vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som leder det nasjonalt faglige arbeidet knyttet til det pågående koronavirus-utbruddet.  

Fylkeskommunen følger utviklingen nøye og har nedsatt en egen beredskapsgruppe. Våre nettsider blir oppdatert når det foreligger ny informasjon.

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på www.fhi.no, ring: 815 55 015.

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen eller legevakt: 116 117. Ikke møt opp!  

Folkehelseinstituttet har oppdaterte nettsider om koronaviruset med informasjon og råd.

Du finner også nyttig informasjon på helsenorge.no

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

02.03.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.


Emneord:

Koronavirus