Informasjon til pasienter

Foto: Dag Nordsveen

Av:

Turid Kristoffersen

Publisert:

17.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

For å redusere smittefaren på våre klinikker, er det besluttet å kun tilby behandling til pasienter med akutte behandlingsbehov.

Spredningen av Koronaviruset har økt betydelig de siste ukene og stadig flere mennesker er smittet. Mange er i karantene eller isolasjon for å begrense videre smitte.

Folkehelseinstituttet har besluttet å prioritere testing av helsepersonell og personer i helseinstitusjoner. Det betyr at mange, særlig barn og unge, kan være smittebærere uten symptomer.

Vårt viktigste mål er å redusere smittefaren på våre tannklinikker både for pasienter, ansatte og risikoutsatte grupper i vårt samfunn. Det er derfor besluttet å kun tilby behandling til pasienter med akutte behandlingsbehov.

Dette er også viktig fordi det er knapphet på viktig smittevernutstyr, og dette må forbeholdes pasienter med kjente risikofaktorer samt pasienter på sykehus som trenger livreddende operasjoner og inngrep.

Akutt hjelp

På grunn av smittefaren vil vi kun ha 4 tannklinikker åpne for akutt hjelp. Det er Sande tannklinikk, Haugar tannklinikk i Tønsberg, Porsgrunn tannklinikk og Skien tannklinikk.

  • Skien tannklinikk, tlf: 35 58 39 20
  • Porsgrunn tannklinikk, tlf: 35 56 65 60
  • Sande tannklinikk, tlf: 33 77 61 06
  • Haugar tannklinikk (Tønsberg), tlf: 33 30 93 80

Pasienter med akutt tannbehandlingsbehov blir bedt om å henvende seg til den nærmeste av disse klinikkene for en vurdering av hva som er den mest forsvarlige løsningen basert på faglige vurderinger.

De fleste av våre tannklinikker vil ha telefonvakt, slik at pasienter kan henvende seg der for informasjon og hjelp. Hvis telefonvakt ikke er mulig på grunn av manglende bemanning, vil pasientene få informasjon om hvor de skal henvende seg på telefonsvarer.

Her ligger kontaktinformasjon til våre tannklinikker.

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.