Informasjon til private tannleger i Vestfold og Telemark i forbindelse med Korona-viruset

Foto: Mostphotos.com/Wavebreakmedia

Publisert:

19.03.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune har stengt tannklinikkene for ordinære tannhelsekontroller og tannbehandling. Det er opprettholdt akuttberedskap på fire offentlige tannklinikker. Sektor for Tannhelse og forebygging i Vestfold og Telemark fylkeskommune har løpende dialog med sentrale helsemyndigheter og de andre fylkeskommunene.

Begrunnelse for stopp i ordinær tannbehandling

Vårt viktigste mål er å redusere smittefaren på våre tannklinikker både for pasienter, ansatte og risikoutsatte grupper i vårt samfunn. Det er derfor besluttet å kun tilby behandling til pasienter med akutte behandlingsbehov.

Dette er også viktig fordi det er knapphet på viktig smittevernutstyr, og dette må forbeholdes pasienter med kjente risikofaktorer samt pasienter på sykehus som trenger livreddende operasjoner og inngrep.  

Opprettholdelse av et akuttilbud

Tannhelsepersonell er kritisk helsepersonell. Tannhelsetjenesten, både privat og offentlig, kan ikke lukke ned uten at det opprettholdes et beredskapstilbud.  

Telefonvakt

Alle våre tannklinikker vil ha en ordning for telefonvakt, slik at pasienter kan henvende seg der for informasjon og hjelp. Private tannleger skal også ha telefonvakt.

Noen av offentlige tannklinikker samarbeider om telefonvakt. Vi oppfordrer private tannklinikker til å inngå en avtale om telefonvakt med en annen privat tannklinikk, dersom de selv må stenge klinikken på grunn av sykdom eller karantene.

Telefonvakt er nødvendig for å betrygge og informere pasienter og evt. gi medikamentell behandling. Opplysningsarbeidet på telefon er viktig for å avlaste et ellers presset helsevesen.  

Akuttvakt

1. Tilbud for tilsynelatende friske pasienter  

Friske akuttpasienter som ikke er i karantene, skal behandles med godt ordinært smittevern på tannklinikker både privat og offentlig. Se “Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis“. 

Hovedregelen er at private tannklinikker skal behandle egne friske akuttpasienter i denne perioden. Unntaksvis vil vi kunne bistå med våre akuttklinikker.

På grunn av smittefaren vil vi kun ha fire offentlige tannklinikker åpne for akutt hjelp:

  • Skien tannklinikk Tlf.: 35 58 39 20
  • Porsgrunn tannklinikk Tlf.: 35 56 65 60 
  • Sande tannklinikk Tlf.: 33 77 61 06
  • Haugar tannklinikk Tlf.: 33 30 93 80   

2. Tilbud for kjent, mistenkt eller sannsynlig smitte-pasienter  

Denne gruppen skal behandles på:

  • Skien tannklinikk Tlf.: 35 58 39 20

Dette tilbudet gjelder for alle pasienter i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Skien tannklinikk vil ha kompetanse og utstyr i henhold til retningslinjene som er gitt for behandling av smittepasienter.  

Prosedyre ved akutthenvendelse

Alle henvendelser fra tannleger til akuttklinikkene skal gå via telefon, ikke ved direkte oppmøte av pasient på døren. Alle tannklinikker må ha informasjon til sine pasienter om hvordan pasientene skal kunne få tilgang på akutthjelp. Pasientene skal ta kontakt med sin faste tannlege og det er denne som gjør vurdering av videre forløp.

1. Første telefonhenvendelse - Pasienten ringer egen tannlege  

A. Tannlegen avklarer hva som er tannhelseproblemet. Dette bør gjøres ved ordinær tannklinikk. Vurder hva som er akutt og ikke akutt.

Det vises til UiO ved Det odontologiske fakultet sin «Øyeblikkelig hjelpfunksjonen ved Det odontologiske fakultet under beredskapsperioden ved Coronavirus – Covid 19 pandemien».

Øyeblikkelig hjelp defineres i dette tilfellet som:

  • Behandling som er nødvendig for å gjenopprette og/eller vedlikeholde vitale funksjoner, dvs. de tilfeller der det står om livet.
  • Å forhindre og/eller begrense alvorlig funksjonsnedsettelse som følge av skade eller sykdom
  • Å gi adekvat smertebehandling.

Det er viktig at alle pasienter vurderes individuelt og at det er medisinsk forsvarlig. Akuttbehandling må ta sikte på at pasienten ikke risikerer behov for sykehusinnleggelse eller at andre medisinske problemer forverres på grunn av et odontologisk problem. Dette vil kunne gi økt belastning i et ellers presset helsevesen.

B. Innhent sykehistorie og informasjon om eksponering.

Avklar om pasienten oppfyller kravene som frisk, mistenkt, sannsynlig eller påvist tilfelle. Se FHi sine definisjoner. Henvendelsen vurderes av tannlege. Diskuter gjerne med kolleger.  

2. Dersom en akuttpasient skal henvises til en offentlig akuttklinikk eller smitteklinikk

A. Henvisende tannlege ringer den aktuelle tannklinikken.

  • For henvisning av tilsynelatende friske akuttpasienter, ring en av de fire overnevnte akuttklinikkene.
  • For henvisning av en kjent, mistenkt eller sannsynlig smittet akuttpasient, ring Skien tannklinikk.  

B. Det vil i samråd bli avklart om det er behov for akuttbehandling eller ikke. Den aktuelle klinikken overtar og kontakter pasienten for videre oppfølging.  

C. I tillegg til en muntlig henvisning skal det sendes en skriftlig henvisning per e-post. E-post sendes til den tannlegen man har vært i kontakt med. Over telefonsamtalen blir det opprettet en pasientjournal i Opus. Pasientens opplysninger oppgis over telefon og henvisende tannlege får utdelt et pasientnummer. Dette nummeret skal brukes i henvisningen per e-post.

Det vil bli sendt en skriftlig epikrise per post i retur.  

D. Henviste pasienter vil bli fakturert ut fra offentlige takster. På grunn av smittevern, bruker vi ikke bankterminalene.  

Åpningstider

Akuttklinikkene og smitteklinikken har ordinære åpningstider som er mandag til og med fredag kl. 08:00 – 15:00. I helgene har vi en egen tannlegevaktordning i Tønsberg og Grenland. Se informasjon om tannlegevakten på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.