Informerte om nye planer

Femti beboere møtte opp på det første åpne møtet i Haneholmveien, på Store Bergan skole.
Interessen har vært svært stor for informasjonsmøtene som er holdt her på Store Bergan skole Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

09.03.2023

Oppdatert:

09.03.2023 kl.07.46

Strømmen av beboere som ønsker å bli informert om reguleringsplanene som skal lages for Haneholmveien har vært stor.

Møtene som nå har blitt holdt i første uke av mars, ble planlagt som såkalte «Åpen kontordag» hvor alle som vil kan komme og få snakke med Vestfold og Telemark fylkeskommunes planleggere om det nye prosjektet. På grunn av svært stor interesse ble det likevel først gitt generell informasjon i plenum på Store Bergan skole.

 

Prat en til en


For å være sikre på at alle skulle bli hørt, ble den knapt tre kilometer lange strekningen delt i to hvor befolkningen langs hver del fikk hver sin kveld.  Allerede første kvelden var femti personer på møtet.
- Etter den generelle informasjonen hadde vi flere småbord hvor

Planleggingslededr
Planleggingsleder Rune Gunnerød og teamleder Ole Fredrik Brunæs. 

satt og snakket i mindre grupper.  God informasjon er viktig for publikum, men det er også viktig for oss å få innspill, sier planleggingsleder Rune Gunnerød i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Spørsmålene er mange når nye veier skal bygges eller gamle veier utbedres. Det er heller ingen hemmelighet at når et tre meter bredt fortau skal bygges langs en vei som ligger i med til dels tett bebyggelse inntil, så vil det noen måtte avstå fra en bit av eiendommen sin.  Dette er en prosess som både tar tid og hvor det kan være mye følelser inne i bildet. Derfor ønsker fylkeskommunen å starte samtaler med folk tidlig

Mer enn 80 personer møtte opp på de to folkemøtene
Femti beboere kom til det første møtet, rundt tretti på møte nummer to.

 

Mer informasjon

   Alle som kommer til å bli berørte vil bli kontaktet i god tid.
Informasjon vil fortløpende bli publisert på egne sider for prosjektet. Sidene finner du her