Ingen å miste


Av:

Elin Anne Gunleiksrud/Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

30.10.2023

Oppdatert:

30.10.2023 kl.11.22

I år ber vi deg tørre å tråkke i salaten, la være å gå rundt grøten og ikke vente til begeret er fullt. Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv.

Dette er budskapet i høstens folkeopplysningskampanje fra helsedirektoratet og RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) for å forebygge selvmord. Fylkeskommunen er én av mange aktører som har blitt invitert med for å bidra i kampanjen for å forebygge selvmord.

- Selvmord krever årlig flere liv enn ulykker i trafikken. Da RTVS Sør henvendte seg til oss om denne kampanjen, valgte vi å være med for å spre budskapet, både internt i fylkeskommunen og eksternt til befolkningen i fylket. Når det gjelder selvmord er dette et vanskelig tema for de fleste, og vi trenger mer åpenhet på området, sier Ben Ståle Leirvåg, konstituert direktør i sektor for opplæring og folkehelse.  

 

Faksimile av plakatene.png
Utsnitt av noen av plakatene i kampanjen

 

Kampanjen vil gå i region Sør i perioden 15. oktober til 30. november. Plakatene fra RVTS vil bli delt på fylkeskommunens infoskjermer, og de vil henge i bussene til Farte og VKT.

- Målet med kampanjen er å senke terskelen for å søke hjelp, og å tørre å snakke om det som er vanskelig. Om vi er bekymret for noen, kan hver og en av oss bidra ved å spørre direkte om hvordan det går. Det kan gjelde en kollega, en bekjent eller en i egen familie, sier Leirvåg.

Og det er nettopp dette kampanjen handler om. Om du er bekymret for noen skal du ikke være redd for å spørre, eller såkalt «tråkke i salaten». Forskningen på feltet er tydelig. Du gjør det ikke verre gjennom å spørre, men det kan gjøre den store forskjellen for den det gjelder.

Kampanjen er en del av regjeringens handlingsplan for å forebygge selvmord. Sammen med flere kommuner og næringslivet, deltar fylkeskommunen gjennom å dele informasjon på våre nettsider, i sosiale medier og på våre busser.

Over landsgjennomsnittet

Kampanjens målgruppe er menn i alderen 40-60 år.  2 av 3 selvmord på landsbasis begås av menn i denne gruppen. I Vestfold og Telemark har selvmordsstatistikken ligget over landsgjennomsnittet over flere år. Det er ingen åpenbare forklaringer på hvorfor det er slik i vår region.  

Kurs i selvmordsforebygging kan øke beredskapen i samfunnet 

Årsakene bak selvmord er sammensatte og består av et samspill av flere faktorer. Gjennom kunnskapsbygging og åpenhet, er det mulig å skape et samfunn som beskytter og forebygger.

Derfor har fylkeskommunen i 2023 gitt tilbud om Vivats kurs om selvmordsforebygging til alle ledere og tillitsvalgte. Dette er en del av fylkeskommunens innsats for å bygge kompetansen om feltet for sine ansatte. Kurset er levert av Vivat på vegne av Helsedirektoratet.  

Kurset har fått gode tilbakemeldinger, blant annet fordi det bidrar til å skape åpenhet og gi kunnskap om et felt mange synes det er ubehagelig og vanskelig å snakke om.

 

helsenorge.no/selvmordstanker finner du tips til hvordan du kan snakke om selvmordstanker og hvor det finnes hjelp.

Trenger du noen å snakke med?

 
💻 Chat (gratis, anonymt og døgnet rundt):
soschat.no
sidemedord.no
 
 
📱Telefon
Mental Helse: 116 123
Legevakt: 116 117
Kirkens SOS: 22 40 00 40
 
helsenorge.no/selvmordstanker finner du tips til hvordan du kan snakke om selvmordstanker og hvor det finnes hjelp.