Ingen folkeavstemning om Vestfold og Telemark

Bilde av ordførerbordet og Teams-møte i bakgrunn
Fylkesdirektøren legger fram en sak om eventuell søknad om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune i fylkestingets møte 15. februar 2022. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

15.12.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkestinget vedtok i dag at det ikke blir en folkeavstemning om mulig deling av Vestfold og Telemark. Derimot blir alle kommune og sivilsamfunnet i fylket invitert til å gi høringsinnspill.

Fylkestinget ber i sitt vedtak om at det gjennomføres en høring blant de 23 kommunene og sivilsamfunnet i fylket, hvor fylkeskommunens beslutningsgrunnlag legges til grunn. Høringsprosessen iverksettes umiddelbart. 

Sivilsamfunnet er frivillige organisasjoner eller andre deler av samfunnet utenom den offentlige og private sektor. Sivilsamfunnet kan også kalles frivillig sektor eller «den tredje sektor».

Kommunedirektørene i Vestfold og Telemark er invitert til et møte allerede fredag 17. desember. Hensikten med møtet er å forberede kommunenes høringsprosess, siden tiden blir knapp.

Kommuner og sivilsamfunnet anmodes av fylkestinget om å begrunne sine konklusjoner i spørsmålet om søknad om deling av fylkeskommunen, og ellers redegjøre nærmere for sine vurderinger i saken.

Dette skjer videre

Fylkesdirektøren legger fram en sak om eventuell søknad om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune i fylkestingets møte 15. februar.

Fylkesadministrasjonen jobber nå med å sette sammen et faktagrunnlag som belyser de økonomiske og administrative konsekvensene av sammenslåingen av Vestfold og Telemark, og konsekvenser ved en eventuell oppsplitting.

Fylkesdirektøren sender ut faktagrunnlaget sammen med et høringsbrev med mer informasjon, så snart dette er klart på nyåret.

Det er dette faktagrunnlaget som skal legges til grunn for høringsprosessen og benyttes i fylkestingets behandling av saken om en mulig deling av fylket.

LES MER: Mulig deling av Vestfold og Telemark

Søknadsfristen er 1. mars

Dersom fylkestinget vedtar å dele Vestfold og Telemark, er fristen for å sende inn søknaden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 1. mars.

Det er Stortinget som endelig beslutter om fylket skal deles.

Vedtaket i fylkestinget

Fylkestinget voterte over innstillingen fra fylkesutvalget, som lød:

  1. Fylkesdirektøren legger frem sak om eventuell søknad om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune i Fylkestingets møte 15.februar 2022.
  2. Det gjennomføres en høring blant fylkets kommuner hvor fylkeskommunens beslutningsgrunnlag legges til grunn. Høringsprosessen iverksettes umiddelbart. Kommunene anmodes om å begrunne sine konklusjoner i spørsmålet om søknad om deling av fylkeskommunen, og ellers redegjøre nærmere for sine vurderinger i saken.
  3. Det gjennomføres ikke folkeavstemning.

Innstillingen ble vedtatt, med et tillegg fra representanten Ådne Naper (SV). Tillegget innebærer at sivilsamfunnet inviteres til å delta i høringsrunden, i tillegg til kommunene. 

Innstillingen med tillegget ble vedtatt med 38 stemmer, mens 22 representanter stemt mot. Det var 60 fylkestingsrepresentanter som deltok i avstemningen. 

Andre forslag til votering

Representantene i fylkestinget fremmet flere alternative forslag til innstillingen fra fylkesutvalget. 

Venstre fremmet forslaget «Fylkestinget går ikke videre med prosessen om en eventuell søknad om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune». Forslaget fikk 11 stemmer (av 60) og ble ikke vedtatt.

Senterpartiet og Rødt fremmet forslag om at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i Vestfold og Telemark fylke etter at kunnskapsgrunnlaget foreligger. Forslaget fikk 20 stemmer (av 60), og ble ikke vedtatt.

Fremskrittspartiet fremmet forslag om at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning basert på elektronisk avstemning i Vestfold og Telemark fylke etter at kunnskapsgrunnlaget foreligger. Forslaget fikk 19 stemmer (av 60), og ble ikke vedtatt.

Opptak og sakspapirer

Her kan du se opptak av fylkestingets behandling av saken.

Her finner du sakspapirene til møtet: Beslutning om folkeavstemning og høring av kommuner (sak 216/21)

Veien fram til vedtak

Du kan følge prosessen videre og finne mer informasjon på denne temasiden: