Innfører regionale tiltak i seks kommuner

Fra midnatt 5. mars innføres det regionale tiltak i de seks tidligere Vestfold-kommunene. Foto: Getty Images

Av:

Harald Haave

Publisert:

04.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Det er en betydelig økning i smitte av den engelske virusvarianten i kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, iverksetter Regjeringen regionale tiltak fra midnatt, natt til fredag 5. mars.

Tiltakene varer til og med tirsdag 16. mars.

Vedtaket fra Regjeringen skjer etter at kommunene Tønsberg og Sandefjord anmodet Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (tidligere Fylkesmannen) om å fremme en anmodning til Helsedirektoratet for å vedta regionale forsterkede smitteverntiltak etter covid-forskriftens § 5 A.

Bakgrunnen er smitteutbruddet av den engelske varianten av covid-19 i deler av fylket.

Stort bevegelsesmønster mellom videregående skoler

Under et møte med statsforvalteren torsdag drøftet de seks tidligere Vestfold-kommunene behovet for å koordinert å gå til rødt nivå for de videregående skolene i Færder, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Larvik og Sandefjord.

Det er på bakgrunn av bevegelsesmønsteret blant de videregående skoleelevene, både internt i skolene og mellom kommuner. Rødt nivå vil også gjelder også for voksenopplæringen, SMI og ungdommer i aktivitet i regi av Oppfølgingstjenesten (OT).  Vestfold og Telemark fylkeskommune forbereder overgang til rødt nivå, men avventer tilbakemelding fra kommuneoverlegene om å vedta innføring av rødt nivå i hver enkelt kommune.

Her er pressemeldingen fra Regjeringen.

Regjeringen har besluttet å innføre tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i følgende kommuner:

 • Færder
 • Tønsberg

Regjeringen har besluttet å innføre tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) i følgende kommuner:

 • Holmestrand
 • Horten
 • Larvik
 • Sandefjord

Kommunene må løpende foreta selvstendige vurderinger av behovet for eventuelle lokale tiltak utover dette.

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.

Husk å sjekke din kommunes nettsider for informasjon om lokale tiltak.

Forsterkede smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forsterkede smitteverntiltak for ansatte i barnehager og skoler ved mistanke om den engelske virusvarianten:

 • Hold minst 1 meters avstand til kolleger i alle situasjoner. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder seg i lengre perioder.
 • Alle møter mellom kolleger og andre voksne bør holdes digitalt. Dette gjelder også møter med få personer. Dersom man må møtes fysisk, må det være mulig å holde minst 1 meters avstand, helst 2, og holde møtet så kort som mulig.
 •  Hjemmekontor bør gjennomføres for alle ansatte utenfor undervisningssituasjoner.
 • Ansatte anbefales å bruke munnbind i situasjoner der de ikke kan holde avstand til andre voksne på arbeidsplassen. De anbefaler ikke at de ansatte bruker munnbind i undervisningssituasjonen, og anbefaler ikke at elever bruker munnbind.

Informasjon om koronatiltak i skolen (udir.no)

Tiltak fra 5. mars

Tiltak som følge av de nasjonale retningslinjene vedtatt torsdag kveld:

 

Videregående skolene:

 • Digital undervisning fra 5. mars  til og med 16.mars
 • Rødt trafikklys fra mandag 8. tom 16 mars
 • Sjekk mer info ved hver enkelt skole

Fylkeshus:

 • Åpen resepsjon
 • Ansatte benytter hjemmekontor så fremt det er mulig
 • Påbudt bruk av munnbind på kontor/i ganger
 • Teknisk personale tilgjengelig

 

Tannklinikker

 • Kun akuttbehandling
 • Oppdatert info til pasienter og pårørende

 

Kollektivtrafikk


Emneord:

Koronavirus