Klart for årets innovasjonsarena - Innova 2020

Illustrasjonsbilde Innova 2020 Foto: Innova 2020

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

14.09.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Torsdag 17. september kl. 17.30 starter Innova 2020 med et digitalt inspirasjonswebinar som er åpent for alle som ønsker å delta.

Webinaret er det første av tre arrangementer som gjennomføres under årets innovasjonsarena som arrangeres av Tønsberg kommune i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Fritid for alle 

Tema for årets innovasjonsarena er fritid for alle: 

  • Hvordan kan vi styrke samarbeidet mellom frivillige, innbyggere og kommunene? 
  • Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som fremmer glede, mestring, trivsel, rom for forskjellighet og inkludering for alle barn og unge?

Innovasjonsarenaen er et årlig arrangement i «Program for folkehelsearbeid» og arrangeres av Vestfold og Telemark fylkeskommune i samarbeid med kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik. 

Gjennomføres digitalt

Årets innovasjonsarena gjennomføres som et tredelt onlinearrangement:  

  • 17. september kl. 17.30 streames åpningswebinaret via facebook. Webinaret er åpent for alle og målet er å inspirere og engasjere. 
  • 24. september kl.  17.30 avholdes den digitale innovasjonsarenaen OPEN SPACE ONLINE. Her deltar inviterte deltagere, innbyggere, frivillige og ungdom fra de involverte kommunene.
  • I ukene 39 - 42 vil de involverte kommunene ha arrangementer for å følge opp egne prosjekter og konkretisere innspillene som kommer frem under årets innovasjonsarena INNOVA 2020.

Vil styrke betydningen for de yngste

Innspillene fra innovasjonsarenaen skal også tas med inn i det interkommunale prosjektet «Prosjekt frivillighet, samskaping og sosial inkludering» der Tønsberg har påtatt seg prosjektleder- og vertskapsrollen. Formålet med dette prosjektet er å bidra til å styrke det frivillige arbeidets betydning for barn og unge i kommunene. Tiltakene skal ta utgangspunkt i lokale styrker, de skal inkludere barn og ungdom, senke terskelen for medvirkning og lete etter nye samarbeidsformer. 

"Prosjekt frivillighet, samskaping og sosial inkludering" er en del av Program for folkehelsearbeid.

Program Innova 2020