Innplassering av ledere i Telemark fylkeskommune

Fylkeshuset i Skien. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

27.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Innplasseringen av ledere på nivå 1, med andre ord i fylkesdirektørens ledergruppe i nye Telemark fylkeskommune, er nå gjennomført. Ledige lederstillinger blir lyst ut i løpet av uke 6.

– Når vi nå skal bygge nye fylkeskommuner, har det vært viktig for oss å gi begge organisasjonene gode muligheter fra start. Derfor har Toril og jeg jobbet godt sammen om innplasseringen av ledere i våre ledergrupper, sier Ketil Reed Aasgaard, prosjektleder for nye Telemark fylkeskommune. 

Toril Eeg er prosjektleder for byggingen av nye Vestfold fylkeskommune. 

– Etter en helhetlig og grundig vurdering har vi innplassert ledere på nivå 1 i hver av de nye fylkeskommune. Dette setter begge fylkeskommuner i stand til å komme raskt i gang med sitt arbeid med å bygge nye organisasjoner. Jeg gleder meg veldig til å starte samarbeidet med de nye lederne i Telemark fylkeskommune, sier Aasgaard. 

Ledere på nivå 1 tilsvarer dagens direktører, mens ledere på nivå 2 tilsvarer dagens seksjonsledere.

LES MER: Ketil Reed Aasgaard på plass i Telemark

Innplasserte ledere

Det er totalt fem stillinger i fylkesdirektørens ledergruppe. Av disse er to ledere fra dagens fylkeskommune innplassert i nye stillinger i Telemark fylkeskommune. 

Disse lederne er innplassert i følgende stillinger: 

  • Helge Kristian Galdal, fylkessjef for utdanning og tannhelse
  • Øistein Brinck, fylkessjef for samferdsel

Utviklingsleder Hege Glenna går av med pensjon våren 2024 og har derfor ikke blitt innplassert som leder i en av de nye fylkeskommunene.

Les rapporten om administrativ organisering og organisasjonsmodell

Lyser ut ledige stillinger

De tre topplederstillingene som ikke er besatt, lyses ut internt og eksternt i løpet av uke 6. 

Disse stillingene lyses ut: 

  • Fylkessjef for organisasjon og digital utvikling
  • Fylkessjef for økonomi og virksomhetsstyring
  • Fylkessjef for samfunnsutvikling

– Det er flere viktige topplederstillinger som ennå ikke er besatt. Sammen skal vi bidra til å videreutvikle Telemark som en attraktiv vekstregion for innbyggere, besøkende og næringsliv. Jeg oppfordrer både interne og eksterne kandidater som ønsker å være med på laget om å søke, sier Ketil Reed Aasgaard.