Innstiller Arve Semb Christophersen til fylkesrådmann

Arve Semb Christophersen innstilles som ny fylkesrådmann. Foto: Arbeidstilsynet

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

07.04.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkesordfører innstiller Arve Semb Christophersen til stillingen som ny fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen legger fram innstillingen for fylkestinget, som deretter fatter vedtak i saken.

Tilsettingsutvalget i fylkeskommunen har gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette ny fylkesrådmann i Vestfold og Telemark. Innstillingen til fylkestinget er enstemmig, og tilsettingsutvalget innstiller Arve Semb Christophersen til stillingen som fylkesrådmann. 

Fylkesordfører legger innstillingen fram for behandling i fylkestinget 13. april. Det er fylkestinget som har tilsettingsmyndighet og fatter vedtak i saken. Tilsetting er planlagt 1. august. 

Tilsettingsutvalget har bestått av fylkesordfører Terje Riis-Johansen, fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid, opposisjonsleder Gunn Marit Helgesen og to ansattrepresentanter ved Monica Hansen, Fagforbundet, og Morten Cowles, Utdanningsforbundet.

Fristen for å søke på stillingen som fylkesrådmann var 25. mars, og det var fem søkere til stillingen.

LES MER: Rekruttering av ny fylkesrådmann

Begrunnelsen for valgt kandidat

«Kandidaten blir 61 år i 2021 og bor i Tønsberg kommune. Han har høyere utdanning på masternivå og 30 års erfaring som leder i offentlig sektor innen kommune, fylkeskommune og stat. I dag er kandidaten tilsatt som avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet. Han har også vært regiondirektør samme sted med ansvar for fylkene Vestfold, Telemark og Agder. 

Kandidaten har videre 11 års erfaring som rådmann i kommunene Lardal og Larvik og har i en periode ledet rådmannskollegiet for de den gang tolv kommunene i Vestfold. Han har vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Aust-Agder, fredskorpsdeltaker i Norad og rektor ved Holt landbruksskole i Aust-Agder fylkeskommune. 

Kandidaten er svært godt kjent med offentlig forvaltning og vant til å omgås ulike mennesker, yrkesgrupper, bransjer og myndigheter. Kandidaten er opptatt av å bygge robuste organisasjoner og at offentlig sektor må være i konstant utvikling for å møte stadig nye utfordringer. Han har erfaring med organisasjonsutvikling i de organisasjonene han har ledet. Han legger vekt på åpent og tillitsfullt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste og god politisk forankring. 

Kandidaten svarer opp i forhold til de ønskede personlige egenskapene i stillingen. Kandidaten framstår som trygg, robust og med gode kommunikasjonsevner. Han har solid økonomikompetanse og kan vise til konkrete resultater i de lederstillingene han har hatt. Kandidaten er svært motivert for stillingen som fylkesrådmann i Vestfold og Telemark.»


Emneord:

Nytt om navn