Internasjonalt samarbeid fører til utvikling i Vestfold og Telemark

To menn ved talerstol
Hovedutvalgsleder Ådne Naper og Gunnar Selvik, direktør i Osloregionens Europakontor i Brussel, innledet møtet. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Liv Marit Hansen

Publisert:

16.02.2023

Oppdatert:

17.02.2023 kl.09.54

I en tid hvor beslutninger i EU raskt legger føringer for innsatsområder i Norge, er det viktig at fylkeskommunen er oppdatert på hvilke muligheter og utfordringer som kan komme. Dagens hovedutvalgsmøte i Klima, areal og plan hadde derfor internasjonalt samarbeid på agendaen med tilreisende fra både Belgia og Sverige.

Gunnar Selvik, direktør i Osloregionens Europakontor i Brussel, hadde tatt turen til Skien sammen med flere av sine medarbeidere. De orienterte om sikkerhetsbildet i Europa, og om hvordan kraftbehovet og klimautfordringene påvirker det internasjonale samarbeidet. Forslag om lovendringer som følge av disse utfordringene vil få konsekvenser for fylkeskommunens ansvarsområder, blant annet innenfor landbruk, arealforvaltning, og kompetanse. Lovforslaget om kritiske råvarer er av særlig interesse for Vestfold og Telemark med tanke på fremtidig utvikling av Fens-feltet.

Mann på talerstol

Internasjonalt samarbeid kan gi regionale løsninger

Programsjef Magnus Schönning og Erlend Malmer fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, poengterte at internasjonalt samarbeid kan gi innspill til løsninger på regionale utfordringer, og være et viktig verktøy for nyskaping i regionene. Schönning løftet frem fylkeskommunens Interreg ØKS-prosjekt fra 2019 som et eksempel.

Personer i stort møterom

Rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Linda Carolina Ehnmark, forklarte at Interreg-prosjektet hjelper oss med å utvikle regionen som et nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig godstransport, og å fremme den grensekryssende «Jyllandskorridoren», fra Sør-Norge til det europeiske kontinentet. Prosjektet skal blant annet legges til rette for en sammenhengende transport på vei, sjø og bane, samt grønne energistasjoner i korridoren.

Prosjektleder Kyrre Hegg fra Vinje kommune fortalte om merverdien Interreg Nordsjøprogrammet og COM3-prosjektet har gitt Vinje kommune, men også om utfordringene slike prosjekter innebærer for mindre kommuner.

Samfunnsutviklerrollen mobiliser til samarbeid på tvers

Hovedutvalgsleder Ådne Naper ledet møtet, og poengterte avslutningsvis hvor viktig det er for fylkeskommunen å kjenne til og benytte de internasjonale nettverkene og støtteordningene som et verktøy for utvikling og innovasjon i regionen.

- Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle  gir en unik mulighet for å mobilisere til internasjonalt arbeid på tvers av fagområder, i samarbeid med regionale partnerskap. Og når fylkeskommunen ikke kan komme til Brussel, er det fint at Brussel kan komme til oss, avsluttet Naper.

To damer holder presentasjonOversiktsbilde fra møterom med mange deltakereMingling i møterom