Invitasjon tjenestekonsesjonskontrakter 2023

Smilende jente sitter på buss. Busseter synlig i forgrunn av bildet.

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

28.10.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer nå interesserte operatører til å tre inn i tjenestekonsesjonskontrakter.

Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) inviterer operatører av fylkesgrensekryssende ekspressbussruter til å melde sin interesse for å tilby reiser med VTFK sine periodekort i sine ruter på strekningene:

1. Tangen – Skjelsvik (E18),

2. Haukeliseter – Seljord – Notodden – Kongsberg (E134).  

  • Operatør skal akseptere VTFK sine periode- og skolekort bestilt av VTFK.
  • Kvalifikasjonskrav er løyve til drift av ekspressbussrute på aktuelle strekninger.
  • Kontraktene gir ikke enerett til godtgjørelse.

Vedlegg:

Frist for å melde sin interesse er fredag 12.12.22 kl. 12.00.

Kontaktperson i VTfk:

Tore Felland Storhaug

E-post tore.storhaug@vtfk.no