Invitasjon tjenestekonsesjonskontrakter 2021

Ekspressbuss
Ekspressbuss Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Invitasjon til å tre inn i tjenestekonsesjonskontrakter i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) inviterer operatører av fylkesgrensekryssende ekspressbussruter til å melde sin interesse for å tilby reiser med VTFK sine periodekort i sine ruter på strekningene:

1. Seljord – Grenland (Rv36)

2. Tangen – Skjelsvik (E18)

3. Grenland – Siljan – Buskerud/Viken grense (Fv32)

4. Haukeliseter – Seljord – Notodden – Kongsberg (E134)

Betingelser

  • Operatør skal akseptere VTFK sine periode- og skolekort bestilt av VTFK.
  • Kvalifikasjonskrav er løyve til drift av ekspressbussrute på aktuelle strekninger.
  • Kontraktene gir ikke enerett til godtgjørelse.

Se vedlegg
Prosedyre og tildelingskriterier
Prisavtale ekspressbusser
Leieavtale billettmaskiner
Utleie av betalingsterminalerFrist for å melde sin interesse er fredag 03.12.21 kl. 12.00.

Kontaktperson:
Lars H. Sandnes lars.helge.sandnes@vtfk.no

 

 

Av:

Christel Reinertsen

Publisert:

22.10.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18