Kunngjøring av tjenestekonsesjonskontrakter 2020

Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Interesserte operatører inviteres til å tre inn i tjenestekonsesjonskontrakter i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) inviterer operatører av fylkesgrensekryssende ekspressbussruter til å melde sin interesse for å tilby reiser med VTFK sine periodekort i sine ruter på strekningene:

  1. Seljord – Grenland (Rv36)
  2. Tangen – Skjelsvik (E18)
  3. Grenland – Siljan – Buskerud/Viken grense (Fv32)
  4. Haukeliseter – Seljord – Notodden – Kongsberg (E134) 

Betingelser

  • Operatør skal akseptere VTFK sine periode- og skolekort bestilt av VTFK
  • Kvalifikasjonskrav er løyve til drift av ekspressbussrute på aktuelle strekninger.
  • Kontraktene gir ikke enerett til godtgjørelse.

Frist for å melde sin interesse er fredag 11.12.20 kl. 12.00.

Se vedlegg:

Prosedyre og tildelingskriterier 2021
Prisavtale ekspressbussene 2021 MAL
Leigeavtale billettmaskiner
Utleie av betalingsterminaler EMV

Publisert:

27.10.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Kontaktperson

Lars H. Sandnes
E-post