Inviterer til samarbeid om produksjon av solkraft

Mann installerer solcellepanel
Fylkets 23 kommuner har fått invitasjon til samarbeid om økt produksjon av solkraft. Foto: Anatoliy_gleb / Getty Images Plus

Publisert:

05.07.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkestinget har vedtatt å sette av fem millioner kroner til å fremme solkraft. Nå inviterer fylkeskommunen samtlige kommuner til samarbeid om å øke produksjonen av solkraft.

Onsdag 30. juni sendte fylkeskommunen ut et brev til fylkets 23 kommuner med en invitasjon om samarbeid om økt produksjon av solkraft. 

– Dette er et initiativ for mer fornybar energi, hvor vi samtidig baner vei for fellesskapsløsninger og lokal forankring, sier Ådne Naper (SV), hovedutvalgsleder for utvalg for klima, areal og plan. 

Naper leder hovedutvalget som er pekt ut av fylkestinget til å disponere fem millioner kroner til solkraft. 

Betydelig behov for fornybar energi

I Vestfold og Telemark vil det i fremtiden være et betydelig behov for fornybar energi om man ser på planene som ligger i industrien, bedriftenes og husholdningenes overgang til fornybar energi. 

I sine langsiktige analyser har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lagt inn en årlig produksjon på 7 TWh innenfor solkraft innen 2040.

– For å lykkes med dette kreves det samarbeid, og at vi går fra planer og analyser til reell produksjon. Å realisere slike prosjekter er ikke bare et bidrag til å gjøre noe med regionens klima- og energiutfordringer, sier Naper. 

– Det er også et bidrag til økt verdiskaping og økt kompetanse. Norge har i mindre grad enn flere andre land tatt del i den utviklingen som solkraft representerer og står derved mindre rustet for å møte fremtiden kompetansemessig.

Sonderer interessen for solkraft

I første omgang er det sendt ut en henvendelse til de 23 kommunene i Vestfold og Telemark for å sondere hvilke kommuner som er interessert i et samarbeid om utvikling av solkraft. 

Naper håper kommunene vil videreformidle denne henvendelsen til relevante aktører i næringslivet. 
 
– I Europa er det gode eksempler på hvordan arealer som ellers ikke ville vært interessante for annen bruk, kan brukes til solkraftproduksjon, eksempelvis nedlagte flyplasser og arealer rundt avfallsdeponier. Det er også eksempler på solkraftparker som er etablert på arealer hvor solkraftproduksjon lar seg kombinere med annen bruk, sier Naper, og fortsetter:

– Kommunene er store eiendomsbesittere og det er interessant å høre hvilke ideer de har til lokasjoner for solkraftproduksjon og hva slags konsepter de ser for seg at kan realiseres i sin kommune. 
 
Her kan du lese brevet Vestfold og Telemark fylkeskommune har sendt til de 23 kommunene.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Øistein Brinck
Direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima