Jobber med en løsning for Eidsborgsberget

Oversikt over hårnålsvingen øverst i Eidsborgkleiva. Ravnejuvsvingen synlig i venstre ytterkant, Bandak dominerer i bildets bakkant.
Veien er fremdeles helt stengt for all trafikk. Foto: Freddy S. Fagerheim

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

14.09.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Det jobbes på spreng for å få til en midlertidig løsning på Eidsborgveien, som ble stengt for all trafikk i forrige uke.

Veien ble stengt etter at det ble oppdaget at en støttemur står i fare for å rase ut. De siste dagene har det blitt tatt borprøver på stedet, som nå skal analyseres.

Dårlige masser

De foreløpige resultatene viser at bærelaget, som ligger rett under asfalten, er på 50-70 centimeter. Under dette er massene dårlige.

–Det ser ut til at det er mest jord og sand i grunnen, og det er ikke et godt utgangspunkt å bygge vei på. Vi håpet det ville være en fjellhylle under massene, men avstanden fra veien og ned til fjell viser seg å være mellom en og fem meter, sier Ståle Singstad, leder for Team Bruvedlikehold.

Fjellet faller også ganske bratt utover mot kanten, noe som gjør veien mer avhengig av støtte fra muren.

Prøver å få til en løsning

For å forsøke å åpne veien i ett felt, undersøkes det nå om det går an å få til en løsning helt inne ved fjellet.

–Vi vil prøve å grave ut mest mulig innerst ved fjellet for å se om vi klarer å få til en midlertidig løsning. Vi er foreløpig usikre på om dette går og hvor lang tid det vil ta. Blant annet er det en bergnabb der som det kan bli en utfordring å få bort, fordi det er for risikabelt å sprenge eller pigge den vekk, sier Singstad.

Dersom veien kan åpnes i ett felt vil det kun være for lette kjøretøy.

Muren er en håndbygget natursteinsmur som er anslått til å være godt over hundre år. Den er dermed ikke bygget for å håndtere dagens trafikk, og heller ikke vekten av betongrekkverk og asfaltdekke.