Justering av smittevernreglene for elever i videregående skole

Illustrasjon korona-virus
Foto: Mostphotos/Wildmedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

05.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Kunnskapsministeren orienterte torsdag 4. november om at regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. Det innebærer at elever med symptomer ikke skal behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fravær.

I likhet med resten av landet, har flere skoler i Vestfold og Telemark hatt smittetilfeller de siste ukene. Disse håndteres i hovedsak ved at elevgrupper testes, men kommunenes strategi for testing og smittesporing varierer.

Ingen nasjonale tiltak

Det innføres ikke nasjonale tiltak nå. Kommuner med utbrudd må innføre nødvendige tiltak. De som har symptomer, skal bli hjemme og teste seg. Dersom man får påvist covid-19, må man isolere seg som tidligere. Pålegg om isolasjon håndteres av kommunal helsetjeneste.

Tredje vaksinedose

Regjeringen har besluttet en 3. vaksinedose for helsepersonell. Det er ikke planlagt tilsvarende for ansatte i skole ennå.

Gjeldende smittevernregler

Følgende smittevernregler gjelder nå:

  • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til jobb og skole.
  • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
  • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.
  • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering. 

Ikke plikt til karantene

Det er ikke lenger plikt til karantene, men nærkontakter i skolen bør teste seg. Testing er frivillig. Det vil si at ingen kan nektes å komme på skolen, selv om de ikke er testet. Se Smittevernråd for befolkningen.

Retningslinjer ved positiv test

Ved et positivt tilfelle av covid-19 i en skole vil helsevesenet følge opp «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» (se tabell). Skolen/barnehagen vil i samarbeid med helsetjenesten i kommunen videreformidle generell informasjon til foresatte/ elever eller ansatte som er «øvrige nærkontakter» og derfor bør oppfordres til test. Ved store utbrudd eller høyt smittetrykk over tid kan helsetjenesten i kommunen innføre jevnlig testing i en periode (mest aktuelt for ungdomsskole og videregående skole).

For mer informasjon. se:

Råd om smittevern i skoler og barnehager - FHI

Nasjonale råd og regler som gjelder i normal hverdag med økt beredskap (udir.no)

Type kontakt

Elever

Husstandsmedlem e.l. (søsken, bestevenn, kjæreste)

 

Følges opp av helsevesenet.

Kan komme på skolen

Øvrige nærkontakter (klassen, avdelingen)

 

Uvaksinert:
Anbefales å ta en (1) test

Vaksinert/ hatt covid-19:

Behøver ingen test.

Alle:
Kan komme på skolen.

Følge med på egen helse i 10 dager. Test hvis symptomer