Kapasitetsbegrensning på kollektivtrafikken i Grenland

Buss i Grenland Foto: Dan Riis

Av:

Christel Reinertsen

Publisert:

10.05.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Kun halvparten av kapasiteten i kollektivtrafikken i Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner skal benyttes.

De tre Grenlandskommunene er nå på tiltaksnivå 5B, og vedtok i helgen ytterligere restriksjoner på kollektivreiser, gjeldende fra mandag 10.mai. 

Halvfull buss = full buss

Bussene er fulle når de er halvfulle. Det vil bli hengt opp plakater på bussene som beskriver hvor mange som kan være på bussene til enhver tid. Reisende må selv vurdere om det er tilstrekkelig plass eller ikke på avgangene.

Følg med på kommunenes informasjonskanaler for oppdatert informasjon. 

Husk at det er påbudt med munnbind på buss og ferge i Grenlandskommunene, og anbefalt i de andre kommunene i Telemark. 

Reiseråd for kollektivreiser forøvrig finner du her.