Kåring av årets lærling og årets lærebedrift

Kvinne i bunad på en scene som holder blomster. Foto.
Kristine Larsen Rønningen fikk prisen årets lærling i Telemark for sitt engasjement for frisørfaget i 2022. Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Kristina Rabe

Publisert:

31.08.2023

Oppdatert:

31.08.2023 kl.10.00

Kjenner du en lærling eller lærebedrift som du mener fortjener en pris for ekstra godt arbeid? Nå kan du nominere kandidater!

Forslag til årets lærling og årets lærebedrift kan komme fra prøvenemnda, tillitsvalgte, fagforeningen, bedrifter, opplæringskontor, faglig leder eller andre som er i tett samarbeid med lærebedriften og fag- og yrkesopplæringsseksjonen.

To lærlinger og to bedrifter

To lærlinger og to lærebedrifter vil bli kåret og kan smykke seg med tittelen «Årets lærling» og «Årets lærebedrift». Prisene vil bli utdelt i forbindelse med årets fagbrevutdeling, som foregår i Oseberg kulturhus den 20. november, i Bølgen kulturhus den 22. november og i Ibsenhuset den 30. november.

Positiv blest rundt lærlingene

Målsettingen med fag- og yrkesopplæringsprisene er å skape positiv oppmerksomhet rundt lærlingeordningen, premiere bedrifter som har utmerket seg i opplæringen av lærlinger, og premiere kandidater som har utmerket seg i sitt opplæringsløp.

1. Kriterier for årets lærebedrift er:

  • Lærebedriften har god kommunikasjon med lærling/lærekandidat og fylkeskommunen
  • Lærebedriften har gode systemer for oppfølging og er tilgjengelige for lærlingen (e)
  • Lærebedriften er gode til å sette lærlingen (e) i fokus og viser tillit til lærlingen (e)
  • Lærebedriften er faglig oppdatert på læreplaner, metoder og utstyr og har fokus på bærekraft og miljø.

Med lærebedrift menes frittstående bedrift, opplæringskontor eller medlemsbedrift i opplæringsbedrift.

2. Kriterier for årets lærling/lærekandidat er:

  • Kandidaten tar ekstra initiativ i jobben og viser gode samarbeidsevner.
  • Kandidaten har hatt en ekstra god utvikling, sosialt og faglig gjennom læretiden.
  • Kandidaten viser ekstra gode evner til å tenke bærekraft og miljø.

Foreslå kandidat før 20. oktober

Har du kandidater du ønsker å nominere kan du sende e-post med begrunnelse til fagopplaring@vtfk.no. Forslag må være innkommet innen 20. oktober 2023 for å bli med i vurderingen. Arbeidsutvalget for yrkesopplæringsnemnda behandler innkomne forslag og utpeker prisvinner.