Karl Agnar Wåle ansatt som rektor ved Notodden videregående skole

Karl Agnar Wåle tiltrer stillingen som rektor 1. august.

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

07.06.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Karl Agnar Wåle har takket ja til stillingen som rektor på Notodden videregående skole. Wåle kommer fra stillingen som studieleder ved Notodden videregående skole og tiltrer stillingen som rektor 1. august.

Karl Agnar Wåle (53) kommer fra Notodden. Han er utdannet faglærer i naturfag, matematikk og spansk, og har en masterutdanning i skoleledelse. Han har 13 års undervisningserfaring fra alle nivåer i skoleverket, og 15 års erfaring som skoleleder i videregående skole.

- Det var flere gode kandidater blant søkerne, men jeg er trygg på at Karl Agnar Wåle er rett kandidat. Ledere og ansatte ved Notodden videregående skole har i mange år bidratt til at skolen har hatt en positiv utvikling, levert gode resultater og utviklet et godt lærings- og arbeidsmiljø. Karl Agnar Wåle har vært sentral i dette arbeidet, og jeg har stor tro på at han vil kunne bidra til å forsterke denne utviklingen i årene som kommer, sier direktør for Opplæring og folkehelse, Helge Galdal.

Karl Agnar Wåle ser frem til å tiltre stillingen over sommeren.

- Jeg takker for muligheten og tilliten som er vist meg ved å bli tilbudt stillingen som rektor. Notodden videregående skole er en viktig aktør som har åpnet dører og hjulpet mange unge mennesker til videre studier og arbeidsliv.  Det skal vi fortsette med. Skolen er også viktig for lokalsamfunnet. Den bidrar til at distriktet får godt kvalifisert ungdom som kan dekke de behovene som finnes – og de vi ikke visste fantes. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på oppgaven. Skolen har et sterkt lag med ansatte med ulike profesjoner. Sammen skal vi utvikle skolen videre, og jobbe for at elevene får et høyest mulig læringsutbytte, at flest mulig fullfører og består og ikke minst for at hver enkelt elev skal oppleve mestring både på skolen og i livet for øvrig, sier Karl Agnar Wåle.