Ketil Reed Aasgaard på plass i Telemark

Prosjektleder Ketil Reed Aasgaard
Mandag 2. januar hadde prosjektleder Ketil Reed Aasgaard første dag på jobb for nye Telemark fylkeskommune Foto: Kristine Mellefoss / VTFK

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

13.01.2023

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Prosjektlederen for byggingen av nye Telemark fylkeskommune, Ketil Reed Aasgaard, har startet i jobben. Fra 1. januar til neste år har han rollen som fylkesdirektør.

Mandag 2. januar hadde Aasgaard sin første dag på jobb for Telemark fylkeskommune. Han er i full gang med å bli kjent med ansatte og fylkeskommunen som organisasjon.

– Jeg ønsker å bidra til å sette retning i nye Telemark fylkeskommune. I sum handler dette om å bidra til å videreutvikle Telemark som en attraktiv vekstregion for innbyggere, besøkende og næringsliv, i tett samarbeid med kommunene i fylket, sier prosjektleder Ketil Reed Aasgaard.

LES MER: Ny fylkesdirektør i Telemark

Ønsker å være det regionale navet

Prosjektlederen er allerede invitert til møter og samlinger a fylkeskommunens samarbeidspartnere.

– Jeg ønsker at fylkeskommunen skal være det regionale navet innen grønn mobilitet og grønn vekst Ved å utnytte mulighetsrommet i samfunnsoppdraget til Telemark fylkeskommune, kan vi bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og økt verdiskaping. Vi skal velge noen områder der vi skal ta plass og være tydelige, sier Aasgaard.

Aasgaard er dessuten opptatt av at fylkeskommunen kan bidra til å flere kortreiste arbeidsplasser i hele Telemark gjennom god tilrettelegging for næringsutvikling.

– Vi kan også bidra til å styrke utdanningen og redusere utenforskap i Telemark, der videregående skoler og fagskoler er bindeledd og tilrettelegger mellom arbeidsmarked, næringsliv og akademia, sier Aasgaard, og legger til:

– Jeg er opptatt av mulighetene som ligger i digitalisering. For å kunne levere bærekraftig på samfunnsoppdraget til fylkeskommunen i årene som kommer, er det viktig at alle ansatte dyktiggjøres slik at nye Telemark fylkeskommune kan løfte seg oppover digitaliseringstrappa.

Ny organisasjonsmodell besluttet

Den første uka på jobb besluttet prosjektleder Ketil Reed Aasgaard administrativ organisering og organisasjonsmodell for nye Telemark fylkeskommune. 

Arbeidet med å utforme organisasjonsmodellen har pågått gjennom høsten i dialog med Aasgaard.

– Som prosjektleder og kommende fylkesdirektør, har det vært viktig for meg å delta i arbeidet med å utforme organisasjonsmodell og legge et godt grunnlag for en hensiktsmessig og god organisering av fylkeskommunens samlede administrasjon, sier Aasgaard.

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess for ansatte i fylkesadministrasjonen.

– Alle innspill fra medvirkningsprosessen og arbeidstakerorganisasjonene i medbestemmelsesmøtet har gitt meg innsikt i både organisasjonens kompetanse, oppgaver og arbeidsmåter. Dette er verdifull kunnskap til byggingen av nye Telemark fylkeskommune, sier Aasgaard.

Les rapporten om administrativ organisering og organisasjonsmodell

Innplassering av ledere og rekruttering

Bemanningsplanene for ledere på nivå 1 (dagens direktørnivå) og ledere på nivå 2 (seksjonsnivå) er drøftet med de hovedtillitsvalgte i medbestemmelsesmøtet. 

Det åpner for innplassering av ledere på nivå 1 i løpet av januar. Eventuelt ledige stillinger vil bli lyst ut når dagens direktører er innplassert. 

Senere i vinter starter innplasseringen av ledere på nivå 2.

Møter i hovedutvalg Telemark

Det er hovedutvalg Telemark som behandler politiske saker knyttet til byggingen av Telemark fylkeskommune. 

Hovedutvalget møtes regelmessig, og det neste møtet i hovedutvalg Telemark er torsdag 2. mars. 

Les mer om hovedutvalgets møtekalender og saker.