Klart pilotklassen kan

Medbyggerne: Elever fra pilotklassen mottar gavesjekk på kroner 20.000 fra Truls Vasvik, hovedutvalgsleder i næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: VTFK / Marita Nilsen

Av:

Marita Nilsen

Publisert:

12.02.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Medbyggerne i videregående opplæring retter seg mot elever som går bygg- og anleggsfag og skal skape gode holdninger for hvitt arbeid. Pilotklassen ved Re videregående skole har vært med på reelle byggeprosjekter, lært om fordelene med hvitt arbeid og blitt belønnet ved riktig HMS-rutiner.

Etter pilotprosjektet har andre fylker vist sin interesse for å jobbe like aktivt for gode holdninger for hvitt arbeid.

Truls Vasvik er leder for hovedutvalg for næring og reiseliv var tilstede for å møte elevene i pilotklassen, og takke dem for vel fullført pilotprosjekt som kan bli landsdekkende undervisning.

«Medbyggerne er et viktig arbeid som blir gjort for å forebygge svart arbeid. Som pilotklasse, har elevene ved Re videregående skole vist et engasjement og tilstedeværelse som gjør prosjektet vellykket. Nå er målet at opplegget skal inngå i ordinær opplæring i videregående opplæring.»

- Truls Vasvik

Mer om medbyggerne.

20.000 kroner rett i klassekassa

Kristina Rabe, seksjonsleder for fag og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune delte ut en sjekk sammen med Vasvik på 20.000 kroner til pilotklassen.

– Dette er vel fortjent. Pilotklassen ved Re videregående skole har all grunn til å være stolte over arbeidet de har gjort. Etter seks uker med praksisnært arbeid, sitter elevene igjen med flere hytter de selv har bygd og ikke minst mer kunnskap om skatt, hms-rutiner, lover og regler, sier Rabe.

Medbyggerne er et samarbeid mellom Fylkesmannen, Vestfold Fylkeskommune, Skatteetaten, Politiet, arbeidstilsynet, KS, NHO og LO. I prosjektet Medbyggerne i videregående opplæring er byggfagavdelingen ved Re videregående skole, NHO, LO, Skatteetaten, Ungt Entreprenørskap, håndverksbransjen og utdanningsavdelingen i Vestfold og Telemark fylkeskommune sammen om pilotprosjektet.

– I den nye fylkeskommunen er det en klar ambisjon og forventning om at vi skal arbeide etter FNs bærekraftsmål og at vi må samarbeide for å nå målene. Dette gjelder både internt i fylkeskommunen og spesielt ut mot næringsliv og kommunene. Dette prosjektet er som hånd i hanske. Dette er et storstilt samarbeidsprosjekt både mellom sektorer i fylkeskommunen og ikke minst ut mot partene i arbeidslivet og statsetatene, avslutter Rabe.

Bilder fra overrekkelsen

6Q9A7061.JPG6Q9A7075.JPG6Q9A7084.JPG6Q9A7092.JPG6Q9A7125.JPG6Q9A7146.JPG6Q9A7149.JPG

Mer om videregående opplæring.