Landets fylkesordførere: Klimasats må prioriteres

Landets fylkesordførere har sendt et brev til klima- og miljøminister Barth Eide med ønske om styrking av Klimasats Foto: Skjermdump av brevet

Av:

Andreas Børnick/Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

23.08.2023

Oppdatert:

25.08.2023 kl.09.07

Fredag 11. august sendte samtlige av landets fylkesordførere et brev til klima- og miljøminister Espen Barth Eide hvor de ga uttrykk for sin støtte til ordningen Klimasats. Ordningen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser i kommuner og fylkeskommuner. I brevet uttrykkes det en bekymring for det som beskrives som en svekkelse gjennom flere år av Klimasats i statsbudsjettet. Brevet er også underskrevet av fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Terje Riis-Johansen.

Terje-Riis-Johansen-Sp-Foto-Tom-Riis (1).jpg
Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylke. Foto: Tom Riis

- Øverste politiske ledelse i alle landets fylkeskommuner sender med dette et svært tydelig signal til regjeringen om at denne ordningen må prioriteres. Vi vet hva som må gjøres for å nå våre klimamål, og vi vet at Klimasats er viktig for både fylkeskommunene og kommunene i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da kan vi ikke sitte stille og se på den svekkelsen vi har erfart over lengre tid, sier Terje Riis-Johansen.

Ordningen bidrar til utslippskutt

For å utvikle det lokale klimaarbeidet ble støtteordningen Klimasats etablert gjennom statsbudsjettet for 2016. Siden ordningen ble opprettet har Klimasats støttet over 1850 prosjekter i alle landets fylker.

I juni publiserte Miljødirektoratet en rapport som vurderte effektene av Klimasats. Hovedfunnene i rapporten er at Klimasats i vesentlig grad bidrar til å kutte klimagassutslipp gjennom å mobilisere kommuner over hele lander, redusere viktige barrierer, endre praksis og holdninger, gi erfaringer med ny teknologi og nye metoder og løsninger med stort spredningspotensial.

- Jeg er sikker på at vi alle er enige om at mangel på handling i kommunesektoren hindrer nasjonal måloppnåelse. Vi er derfor helt avhengige av at regjeringen ikke kutter midlene til kommunesektoren øremerket for videre reduksjon av klimagassutslipp, avslutter Terje Riis-Johansen.