Klippet snor for tryggere Narverødvei

En gruppe førskolebarn går mot fotografen, mens voksne representanter for utbygger ser på og applauderer.
Førskolebarna i Slagen barnehage viser hvordan man tar i bruk en ny gang- og sykkelvei. Foto: Freddy Samson Fagerheim

Av:

Freddy Samson Fagerheim/Hanna Hekkelstrand

Publisert:

25.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Barnehagen viste vei da de første offisielle stegene ble tatt på den nye gang- og sykkelveien langs Narverødveien i dag.

Gang- og sykkelveien ble formelt åpnet av fylkesordfører Terje Riis-Johansen torsdag formiddag. Tilstede var også førskolebarn fra Slagen barnehage, ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen og representanter fra entreprenøren og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

MicrosoftTeams-image (7).png
Snora ble klippet av fylkesordfører, mens barna fikk være første trafikkanter på veien.

Tryggere vei

Den 350 meter lange veien ble påbegynt i mai i år, og sørger for at det nå er sammenhengende gang- og sykkelvei fra Presterødkrysset og i retning Narverød. Den nye gang- og sykkelveien blir tre meter bred og fysisk adskilt fra veien med en smal rabatt.

Det er satt opp ny belysning langs den oppgraderte og tilpassede veien, og det er laget nytt overvannssystem. I tillegg skal det monteres nytt lysanlegg mellom Solvindveien og Husvikveien i løpet av høsten og vinteren.

Med dette har mange barn fått en tryggere vei til skole og barnehage.

MicrosoftTeams-image (5).png
Byggeledere Lasse Sondbø fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og Ruben Kleppan fra Tore Haraldstad og Co.AS.

Utfordringer

Det er Tønsbergfirmaet Tore Haraldstad og Co. AS som har utført jobben. Totalt har arbeidet kostet om lag 16 millioner kroner.

Trafikken har gått gjennom anleggsområdet i hele byggeperioden, og siden Narverødveien er nokså trafikkert har det vært nødvendig med strenge sikkerhetstiltak underveis. Derfor er det gledelig å fortelle at det ikke er registrert uønskede hendelser med skader på anlegget vårt.

En annen utfordring har vært at det befinner seg svært mange kabler i bakken på stedet, og gravemaskinen har periodevis måttet stå å se på at arbeidet ble utført med spade, for å unngå å skade de nærmere 40 ulike kablene.

MicrosoftTeams-image (6).png
Med tre meter bredde og fysisk skille fra veibanen skaper den nye gang- og sykkelveien en trygg ferdselsåre til skole og barnehage.