Klokkerjordet offisielt åpnet

Snora klippes av Arve Høiberg og Elin Gran Weggesrud, mens byggeleder fra fylkeskommunen, Sveinung Lande, og anleggsleder hos entreprenør Br. Thorkildsen, Arvid Egra, holder snora med fargene til det norske flagget.
Fv. Byggeleder fra fylkeskommunen, Sveinung Lande. Hovedutvalgsleder, Arve Høiberg. Ordfører i Holmestrand, Elin Gran Weggesrud. Anleggsleder hos entreprenør Br. Thorkildsen, Arvid Egra. Foto: Foto: Freddy S. Fagerheim

Siden i fjor sommer har arbeidet med å flytte fylkesvei 313 pågått for fullt utenfor Sande sentrum. Nå er det nye veianlegget offisielt åpnet.

- Det skjer mye i Holmestrand på veisiden, sa utvalgsleder i fylkeskommunen, Arve Høiberg, da han var med å åpne veiprosjektet på Klokkerjordet onsdag.

Dagen før ble det nemlig klart at fylkestinget i Vestfold og Telemark går for å bygge om fv.3240 i Holmestrand sentrum. Men denne dagen er det Klokkerjordet det handler om, og sammen med Holmestrand-ordfører, Elin Gran Weggesrud, ble snora klippet og veiprosjektet i Sande offisielt åpnet.      

Dette har vi bygd

Omtrent 1000 meter med ny fylkesvei, to nye rundkjøringer, to underganger for myke trafikanter og fjerning av det uoversiktlige krysset ved bensinstasjonen. I tillegg har vi revet den gamle brua i nord på Klokkerjordet.

Veiprosjektet har en total kostnadsramme på 134 millioner kroner og er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen og Holmestrand kommune.  

Klokkerjordet oktober 2021 FOTO-Vidar Tangen.jpg
Foto: Vidar Tangen/Vestfold og Telemark fylkeskommune

Trafikkavvikling og anlegg

Fylkesveien har vært åpen for trafikk gjennom hele anleggsperioden, og det har naturligvis ført til en rekke omlegginger av trafikken underveis. Ikke minst har dette påvirket alle skole- og barnehagebarna som ferdes i dette området. Nye kjøremønstre og omlegging av gang- og sykkelveier en rekke ganger har vært nødvendig.

Noen utfordringer har det naturlig nok vært, og derfor har vi blant annet hatt trafikkvakter som har ivaretatt de myke trafikantene i kjernetiden gjennom det meste av byggeperioden.

Det har også vært redusert tilgang til den populære Bøplassen og lang omkjøringsvei for beboere i Østbygda. Men dette er historie, og et splitter nytt veianlegg er nå på plass, og med det er selve bakgrunnen for prosjektet innfridd.    

Frigi Klokkerjordet

Fylkesvei 313 delte Klokkerjordet i to og hindret utviklingen av Sande som tettsted. I 2015 vedtok derfor den gang Sande kommune at veien måtte flyttes lengre øst slik at visjonen om en urbanlandsby kunne bli en realitet.

Og jammen skjer det ting. Nå er veien flyttet, og utviklingen av selve Klokkerjordet er allerede godt i gang. Nå er både ny skole og nye næringsbygg på gang på det frigitte området som ikke lenger er delt i to av fv. 313. Siden 313 er en fylkesvei, er det Vestfold og Telemark fylkeskommune som er ansvarlige for prosjektet, og entreprenør er Br. Thorkildsen AS.

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

06.10.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18