Kombiner yrkesfag og toppidrett

Maja Foss Five Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

01.02.2021

Oppdatert:

07.06.2022 kl.12.51

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Olympiatoppen Østlandet etablerer nå en pilot som gir morgendagens toppidrettsutøvere en unik mulighet til å kombinere yrkesfaglige studier med toppidrettssatsing.

Målet er å gi ungdom en bedre mulighet til å gjennomføre en yrkesfaglig utdanning, samtidig som de satser på toppidrett.

- Gjennom denne piloten vil vi kunne tilby elevene en helhetlig oppfølging av både av studier og toppidrettssatsingen. Idretten vil ha et aktivt eierskap til dette, men både skole, klubb, krets, Vestfold og Telemark toppidrett og eventuelle særforbund vil bli involvert gjennom helhetlige satsingsmodeller, sier Eirik Hanssen i Olympiatoppen Østlandet.

Oppstart høsten 2021

Piloten starter opp høsten 2021 med en evaluering våren 2023. Hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, Maja Foss Five er svært fornøyd med å få etablert det nye tilbudet.

- Vi er veldig glade for at vi har fått denne piloten på plass. Det skal være like selvfølgelig for ungdom som ønsker å satse på en toppidrett å velge yrkesfag, som studieforberedende utdanningsprogram. Nå håper vi at flere får øynene opp for denne unike muligheten til å kombinere yrkesfag og toppidrettssatsing, sier Foss Five.

Søknadsfrist 1. mars

Idrettsutøvere som ønsker å kombinere toppidrettssatsing med yrkesfag oppfordres til å søke. Søkerne søker på ordinært vis på ønsket utdanningsprogram innen 1. mars.

Sammen med søknaden må søkerne legge ved skjemaet «Melding om tilretteleggingsbehov» som er tilgjengelig på fylkeskommunes nettsider. Olympiatoppen Østlandet vil sammen med særidrettene vurdere og veilede søkerne på bakgrunn av kvalitetskravene i «Morgendagens toppidrettsutøver».

Slik søker du: