Kommer sammen for å stake ut kursen

Foto: Trinity Kubassek/Unsplash

For første gang inviterer fylkesordfører Terje Riis-Johansen ledere og ressurspersoner i nye Vestfold og Telemark til partnerskapskonferanse. Her skal kursen for utviklingen i det nye fylket stakes ut. Bærekraft og verdiskaping gjennom grønn omstilling er den røde tråden.

Fredag 17. januar på Scandic Park hotell i Sandefjord samles 150 ledere og ressurspersoner fra frivilligheten, privat og offentlig sektor, og andre sentrale samfunnsaktører i Vestfold og Telemark.

Partnerskapskonferansen «Bærekraftige Vestfold og Telemark. Verdiskaping gjennom grønn omstilling» blir den viktigste møteplassen for å stake ut veien videre for samhandlingen i det nye fylket. Hvordan skal Vestfold og Telemark utvikle seg framover?

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen er blant innlederne. Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i arbeidet med nasjonal transportplan, og fylkesordføreren deler sine tanker om hvordan vi kan jobbe sammen for å lykkes med å sikre statlige investeringer til vår region.

Flere foredragsholdere kommer for å snakke om sentrale utviklingstrekk innen bærekraft og verdiskaping, med utgangspunkt i vår egen region.

  • Forsker Gro Sandkjær Hanssen tar for seg verdiskaping og bærekraft, med utgangspunkt i trusler og muligheter i Vestfold og Telemark, og relatert til andre fylker.
  • Arena Industrial Green Tech er en klyngebedrift, og Irene Vestby kommer for å snakke praksisnært om deres verdiskaping gjennom grønn omstilling.
  • Bærekraft handler også om den sosiale dimensjonen. Verdiskaping gjennom inkludering blir belyst av Sandefjord-firmaet Vintage Baby og Vinje kommune.

Samhandling for å lykkes

Vestfold og Telemark har blitt én region med mer enn 420 400 innbyggere fordelt på 23 kommuner. Den nye regionen vil stå overfor komplekse utfordringer knyttet til klima-, befolknings- og teknologiendringer. Mange av dem kan ikke løses av én enkelt aktør alene.

På Partnerskapskonferansen 2020 går startskuddet for samhandlingen mellom kommuner, fylkeskommune, statlige aktører, næringslivet, kunnskapsmiljøer, partene i arbeidslivet, frivillig sektor og andre viktige samfunnsaktører.

Deltakerne får presentert sentrale utviklingstrekk for vår region, før de gjennom dialog og innspill starter på jobben med å forme et nytt partnerskap. Les mer om vår region i «Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling»

Her kan du lese mer om konferansen og programmet. Du kan følge med på konferansen på Facebook-siden til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi direktesender flere av foredragene.

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

15.01.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05