Kompetanse i morgendagens Vestfold og Telemark

Bygg- og anleggsnæring er viktig i Vestfold og Telemark Foto: Foto: Illustrasjonsfoto fra Getty Images/ljubaphoto

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

21.04.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Ny rapport gir innsikt i dagens kompetanse og arbeidsliv. Samtidig peker den på hvordan digitalisering og grønt skifte kan påvirke morgendagens behov.

Rapporten «Kompetanse i Vestfold og Telemark» beskriver befolkningsutvikling og arbeidsliv som drivere for regionale kompetansebehov. Flere eldre og stadig sentralisering fører til press på arbeidsmarkedet og en større økonomisk byrde på den arbeidende delen av befolkningen. Samtidig stilles arbeidstakere og næringsliv overfor strengere krav til omstillingsevne og produktivitet i en verden med rask teknologisk endring. Klimautfordringene og det grønne skiftet forsterker behovet for endring og nytenkning blant næringer og i arbeidslivet. 

Flere sykepleiere og håndverkere

– En annen interessant del av rapporten er analysen av utviklingen i utvalgte yrkesgrupper. Her ser vi at antallet av sykepleiere er økende. Samtidig er behovet for tilsatte i håndverksfagene stort. Disse yrkesgruppene vokser raskere i vårt fylke enn i resten av landet, sier prosjektleder Erling Servoll. – Det er også gledelig at gjennomføringen i videregående skole har økt, og særlig for elever med foreldre med lav utdanning

Kunnskapsgrunnlag for regional kompetansestrategi

Statistikk og analyseenheten VT+ står bak dybderapporten.
- Kunnskapsgrunnlaget skal være fundamentet for regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark som utarbeides denne våren, forklarer utviklingsleder Trine Orten Groven.

Kunnskapsgrunnlaget blir i dag presentert for politikerne i hovedutvalgene for utdanning og kompetanse samt for næring og reiseliv.

«Vi håper at dybderapporten vil være nyttig for både fylkeskommunen, samarbeidspartnere og befolkningen.»

Trine Orten Groven, utviklingsleder

Sektor for næring, innovasjon og kompetanse leder arbeidet med å utvikle en regional kompetansestrategi. Målet for strategiarbeidet er å styrke kompetanseutviklingen for å bedre balansen mellom tilbud av og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet, og øke inkluderingen i arbeidslivet. Karen Anne Kjendlie leder arbeidet med strategien.

Et dynamisk kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget er et utviklingsarbeid der VT+ skal samordne kunnskap om kompetanse og kompetansebehov mellom ulike aktører. Statistikk skal være tilgjengelig og oppdatert på fylkeskommunens nettsider.  Dette er foreslått som et satsingsområde i kompetansestrategien. Strategien skal sendes på høring før sommeren.

Dersom du har innspill til dette arbeid eller kommentarer til rapporten, kontakt prosjektleder Erling Servoll.

Ønsker du å vite mer?

Her har du mulighet for å lese mer om dybderapporten.

Kompetanse i Vestfold og Telemark

Erling Kielland Servoll
Rådgiver statistikk og analyse