Skal byggja ny «Ravnejuvsving»

Dronebilde av den øvste svingen i Eidsborgkleivane
Terrenget er svært bratt og krevjande å byggje i. Den nye og utbetra svingen vil bli sprengt fleire meter inn i berget. Foto: Freddy S. Fagerheim

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

09.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Konkurranse for å utbetra «Ravnejuvsvingen» i Eidsborgberget er no kunngjord. Arbeidet er svært omfattande

Etter at det vart oppdaga setningar i vegen i Eidsborgkleivene på fylkesveg 450 i fjor haust, har det vore gjennomført mange undersøkingar for å finna fram til den best moglege måten å gjera Ravnejuvsvingen best sikra. Hårnålsvingen er den øvste av svingane i kleivane i Eidsborgberget, han er bygd opp på ei fylling som blir støtta av ein svært gammal steinmur som er bygd med handkraft. Den gamle muren er opp til 13 meter høg.

 

Bratt berg


Eidsborgberget er veldig bratt der vegen er laga til, det gjer arbeidet ekstra utfordrande. Løysinga som er vald blir å sprengja seg inn i fjellet både før og etter dagens sving slik at det blir ein heilt ny sving lenger inn i fjellet.  Til erstatning for den gamle muren vil det no bli støypt ein knapt fem meter høg mur i betong. Muren vil bli plassert på ei vassrett betongplate som festes med kraftige boltar til fjellet.
- Dessverre blir det nødvendig å stengja vegen heilt for trafikk i periodar. Dette gjeld blant anna når me skal sprengja både på oppsida og nedsida av dagens sving, fortel prosjektleiar Ståle Singstad i Vestfold og Telemark fylkeskommune.Ravnejuvsvingen 1_for.jpg

Bonus


I vekene 28, 29 og 30 skal vegen vera open i to felt, men det vil vera stengt for all trafikk både før og etter sommarferievekene. Av omsyn til både trafikantane og til dei som skal arbeida på vegen, er det ikkje forsvarleg å halda vegen  open heile anleggstida.   
Fylkeskommunen ønskjer at entreprenøren som skal utføra arbeidet, strevar etter å halda vegen delvis open morgon og ettermiddag i dei periodane det er forsvarleg og praktisk mogleg. Ekstraordinær opning skal varslast blant anna med elektroniske skilttavler i begge endar av vegen.  Entreprenøren vil bli påskjønt med bonus for kvar veke som det blir halden ope i bestemde tidsrom. 

Prosjektert sjølv


Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som har prosjektert og som har laga byggjeteikningane for prosjektet.  Arbeidet er forventa å byrja etter påske og skal vera ferdig i november. Dei ekstraordinære opningsperiodane vil bli bestemde saman med  entreprenøren.  I desse periodane vil vegen vera open for person- og varebilar inntil 3,5 tonn totalvekt mellom klokka 0730 og 0830 på morgonen i tillegg til mellom 15.00 og 1600.