Konstituerer ny fylkesrådmann

Lisbeth Eek Svensson er i dag direktør for sektor for næring, innovasjon og kompetanse. Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Harald Haave

Publisert:

13.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen har bedt Lisbeth Eek Svensson om å tre inn i stillingen som konstituert fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Lisbeth Eek Svensson er i dag direktør for sektor for næring, innovasjon og kompetanse i fylkeskommunen.

Tiltredelsen som fungerende fylkesrådmann forutsetter at fylkestinget gir dette sin godkjenning.

– Jeg er svært glad for at Lisbeth Eek Svensson har takket ja til dette oppdraget i en spesielt krevende tid, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Respekt for oppdraget 

Lisbeth Eek Svensson har tidligere erfaring som rektor, stabsdirektør og utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune. Og nå som direktør for Næring, innovasjon og kompetanse. Totalt 10 års erfaring som direktør i fylkesrådmannens ledergruppe. 

Lisbeth Eek Svensson er som leder spesielt opptatt av å bygge et godt og inkluderende arbeidsmiljø, basert på felles verdier og trygge relasjoner. 
 
– En tillitsbasert, åpen og involverende organisasjonskultur, bygges gjennom dialog og tilstedeværelse. Det handler om å se, bli sett, og verdsette. Jeg er svært glad for at jeg sammen med fylkeskommunens øverste ledergruppe, har fått anledning til å løse dette oppdraget inntil ny fylkesrådmann tiltrer. Jeg har stor respekt for oppdraget og gleder meg til å jobbe sammen med kompetente og samhandlende ledere og medarbeidere, til det beste for våre folkevalgte, samarbeidspartnere og innbyggere i den flotte regionen vår, sier Lisbeth Eek Svensson.


Emneord:

Nytt om navn