Konstituert direktør for næring, innovasjon og kompetanse

Konstituert direktør, Liv Marit Hansen Foto: Charlotte N. Erikstad

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

23.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Liv Marit Hansen er konstituert som direktør for sektor for næring, innovasjon og kompetanse.

Hansen kommer fra stillingen som seksjonsleder for Kompetanseutvikling og inkludering, og trer inn i rollen som konstituert direktør etter at Lisbeth Eek Svensson ble konstituert som fylkesrådmann. 

- Jeg gleder meg til et spennende lederoppdrag i en tid hvor organisasjonen skal løse store og viktige oppgaver som krever omstilling og nytenkning. Jeg skal gjøre denne jobben sammen med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere, så arbeidsoppgavene har jeg tro på at vi sammen skal klare å løse i denne perioden, sier Liv Marit Hansen.

Hansen har erfaring fra både privat og offentlig virksomhet. Hun har 14 års fartstid i fylkeskommunen, hvor hun de siste 11 årene har jobbet som leder. Først som skoleleder og rektor på Horten videregående skole, og siden høsten 2019 som seksjonsleder i Næring, innovasjon og kompetanse. 

Hun har master i Utdanningsledelse med tilleggsfag som arbeidsrett, politikk og programmering, og en bachelor i Informasjonsteknologi og entreprenørskap.

Lisbeth Eek Svensson, konstituert fylkesrådmann, sier:

- Jeg er godt fornøyd med at Liv Marit Hansen har takket ja til oppdraget. Hun kommer sammen med øvrige ledere og medarbeidere i sektoren til å gjøre en utmerket jobb, og fortsette det viktige arbeidet med å styrke fylkeskommunens arbeid for helhetlig tilnærming til kompetanseutvikling, inkludering, integrering og verdiskaping.