Korketrekkeren stengt for vedlikehold

Kokkersvold bru Foto: Statens vegvesen

Av:

Tania Ripoll

Publisert:

04.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Kokkersvold bru på fv.3260, «Korketrekkeren» på gamle E18, er midlertidig stengt for vedlikehold.

Brua ble bygd i 1941, og nå skal betongen i brua rehabiliteres.

Myke trafikanter kan passere

Gående, syklende og mopedister kan fortsatt passere på brua, men ikke kjøretøy.

For å unngå fare ved passering, f.eks. pga steinsprut, er det viktig at man gjør de som arbeider på brua oppmerksom på at man skal passere, slik at arbeidet på brua kan stoppes.

Nødetater, kollektivselskapene og Vegtrafikksentralen er informert.

Stenginga er skiltet,  og det er omkjøring via E18.

Ved en feil har ikke informasjon om stengt bru gått ut i forkant slik den skal. Vi beklager på det sterkeste ulemper dette kan ha medført naboer og andre.  

Stengt ut november

Det er Mesta som utfører arbeidet, som etter planen skal være ferdigstilt 27. november.

For mer informasjon kontakt Mesta:
Anleggsleder Marius Carlson - mob. 951 00 486