Kulturaktører lærte om internasjonalt samarbeid

Tina Fossmo, kunstnerisk leder i NORA (nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark) var en av de som delte av sine erfaringer når kulturaktører fra fylket var samlet i Larvik i går for å lære mer om internasjonalt samarbeid. Foto: Frank Tindvik

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

02.09.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

I en verden som stadig blir mer global, er økt internasjonalisering et mål i fylkeskommunens satsing på kulturfeltet. 1. september samlet vi kulturaktører i fylket for å dele kunnskap om hvilke muligheter som finnes for å delta i internasjonalt samarbeid.

Et tredvetalls deltakere fra kommuner, frivillige organisasjoner, stiftelser, akademia og private virksomheter var samlet på Sliperiet kulturverksted i Larvik torsdag, da fylkesordfører Terje Riis-Johansen åpnet den aller første inspirasjonsdagen for internasjonalt samarbeid for kulturfeltet.

- Internasjonalt samarbeid er viktig, og behovet har aldri vært større enn nå. Vi må møte en verden som er i stadig utvikling og bevegelse, og strekke oss for å lære mer og forstå hverandre bedre.  Internasjonalisering er ett av seks hovedsatsingsområder i fylkeskommunens kulturstrategi, og målet er at mer internasjonalt samarbeid skal være med å styrke kulturtilbudet i fylket vårt, innledet han.

- Håper mange blir inspirert

Fylkeskommunen selv skal delta i flere internasjonale prosjekter fremover, stimulere til at andre gjør det, og sørge for økt kunnskapsdeling på dette feltet. Inspirasjonsdagen og en nyetablert tilskuddsordning for internasjonalt samarbeid er blant de konkrete tiltakene så langt.

- Jeg mener at samarbeidet som skjer i kommuner, fylkeskommuner og regioner ligger foran statsnivåene – både i Norge og internasjonalt. Vestfold og Telemark må også stille opp for det internasjonale samarbeidet, og utdanning, næring og kultur er områder hvor vi kan bidra spesielt godt. Jeg håper dere blir inspirerte etter denne dagen, og at vi fra Vestfold og Telemark kan få til flere slike prosjekter på tvers av landegrenser fremover, sa fylkesordføreren.

- Internasjonalt samarbeid er viktig, behovet har aldri vært større enn nå, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen. 

Flere tilskuddsordninger å søke på

På programmet var også rådgivere fra kultursektoren og internasjonal avdeling i fylkeskommunen, som delte informasjon om aktuelle tilskuddsordninger. I tillegg til egne tilskuddsordninger, er fylkeskommunen kontaktpunkt for søknader til EU- og EØS-prosjekter.

- I vår tilskuddsordning for prosjektdeltakelse og utvikling av EU- og internasjonale prosjekter i en oppstartsfase, kan det søkes om inntil 50 prosent finansiering – opptil 100 000 kroner per prosjekt. Et godt tips er å bygge videre på en allerede utviklet ide eller prosjekt når dere søker oss om tilskudd, fremfor å begynne på noe helt nytt, forklarte Haidi Al-Juboori, rådgiver i internasjonalisering.

Filmprodusent i Skagerak Film med base i Stavern, Geir Bergersen, var en av flere som delte fra sine erfaringer med internasjonalt prosjektsamarbeid. Han holder i disse dager på med produksjon av en dokumentarfilm rettet mot barn og ungdom, i samarbeid med polske filmaktører.

- Prosjektet er medfinansiert EØS-tilskudd, gir oss nye utfordringer i å jobbe tverrnasjonal, og muligheter for kulturproduksjon internasjonalt. Det fungerer også som en inngang til det polske filmmarkedet for meg som filmprodusent, og gir oss et større nettverk fortalte han.

 

Her finner du oversikt over fylkeskommunens tilskuddsordninger for internasjonale prosjekter