Kunngjøring: Tildeler Telemarksrøye AS to akvakulturtillatelser

Fyresvatn og landskapet rundt
Fyresvatn og landskapet rundt Foto: Wirestock/Getty images

Publisert:

06.12.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtok i møte 22. november å tildele Telemarkrøye to akvakulturtillatelser.

Tillatelsene er knyttet til to nye akvakulturlokaliteter i Fyresvatn – Breivik og Digernes.

Vedtak hovedutvalg for næring og reiseliv

Saksfremlegg - søknad om to nye akvakulturtillatelser

Løyve Breivik

Løyve Digernes

Dokumentasjon fra Telemarkrøye AS

Søknadsbrev fra Telemarkrøye AS

Dokumentasjon fra Fyresdal kommune

Uttalelse til konsesjonssak

Dokumentasjon fra Statsforvalteren

Statsforvalteren - vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Dokumentasjon fra Mattilsynet

Mattilsynet – godkjenning Breivik

Mattilsynet – godkjenning Digerneset

Kontakt

Geir Sørum
Rådgiver
Næringsutvikling og entreprenørskap
Næring, innovasjon og kompetanse

Mobil: 93 45 80 33