Kuttet utslippene med nesten åtte prosent

Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark kuttet utslippene i 2022.
KUTTER CO2: Medlemmene i klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark kutter klimagassutslippene sine som aldri før. Foto: Morten Fredheim Solberg

Av:

Morten Fredheim Solberg

Publisert:

07.11.2023

Oppdatert:

07.11.2023 kl.09.20

– Dette er veldig positive nyheter. Fortsetter de slik, vil de nå målene vi har forpliktet oss til i Paris-avtalen, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Ta en god kikk på gruppa på bildet. De er nemlig med i klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. Og de kutter utslipp som aldri før.

– Gjennom dette nettverket viser vi tar vi vår del av jobben. Og det er gøy å se at arbeidet gir resultater, sier Riis-Johansen.

Norge skal kutte utslippene sine med 55 prosent innen utgangen av 2030. Flere og flere mener nå at det kan bli vanskelig å nå dette målet, inkludert klimaforskerne. Du har kanskje fått med deg at statsministeren var den eneste som rakk opp hånda og mente vi når klimamålet vårt da partilederne ble spurt under partilederdebatten før valget.

Mens mange mener det er vanskelig å nå målet, finnes det bedrifter og kommuner i Vestfold og Telemark som jobber på for å nå sine egne mål. De store målene og sakens alvor kan gi noen og enhver handlingslammelse. Slik er det heldigvis ikke hos medlemmene i fylkets klima- og energinettverk. Fylkeskommunen har som mål å kutte utslippene i hele fylket med 60 prosent. Og vi er altså på god vei.

Samlet toppledere

Da lederne i klimanettverkets medlemsbedrifter og -kommuner nylig møttes fikk de se tallene svart på hvitt: I 2022 kuttet medlemmene i nettverket sine egne direkte klimagassutslipp med hele 7,7 prosent. Tallet er et gjennomsnitt for det medlemmene har rapportert inn i klimaregnskapene sine.

Nesten åtte prosent lavere utslipp på ett år er formidabelt, særlig når vi sammenligner med at Norge har kuttet klimagassutslippene sine med kun 4,7 prosent siden 1990. Riis-Johansen liker å tro at det er fylkeskommunens klima- og energinettverk som har bidratt til at utslippskuttene er såpass store.

– Det viktige nå blir å fortsette denne gode utviklingen. For å få til det er det nødvendig at virksomhetene har en ledelse som skaper forståelse og mulighet for å prioritere klimaarbeidet, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Bedre enn forventet

I vår ble det gjennomført en evaluering blant medlemmene i klima- og energinettverket. Svarene derfra bekrefter langt på vei fylkesordførerens antakelser, for se bare hva de sier:

  • 80 prosent av medlemmene sier de har startet klimatiltak de ellers ikke hadde startet etter at de ble med i nettverket.
  • 82 prosent synes det har vært nyttig eller nyttigere enn forventet å delta i nettverket.

Klimaendringene tar dessverre ikke pause. Det gjør heller ikke aktiviteten i nettverket, til tross for at fylket i år bruker mye tid og ressurser på å dele seg. Medlemmene har kunne være med på det samme antallet seminarer, fagmøter og webinarer som vanlig, i tillegg til en rekke arrangementer i samarbeid med andre nettverk og aktører.

Økt aktivitetsnivå

Dykker vi ned i utslippstallene for klima- og energinettverket, ser vi at det er kommunene som har kommet lengst i arbeidet med utslippskutt. De fikk ned CO2-utslippene sine med hele 11 prosent. Samtidig forble bedriftenes klimagassutslipp uforandret i 2022, og det er også bra med tanke på at 2022 var året da samfunnet gjenopptok et normalt aktivitetsnivå igjen etter pandemien.

Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark

Klimamålene for Vestfold og Telemark er tydelige: Klimagassutslippene skal reduseres med 60 prosent innen 2030 og vi skal øke verdiskapingen gjennom grønn omstilling. Som verktøy for å lykkes, ble Klima- og energinettverket etablert i 2020.

Nettverket har økt fra 22 til 63 medlemmer i løpet av de tre årene det har eksistert. Aktivitetsnivået har økt i takt med antall medlemmer.

Nettverkets mål er at medlemmene utveksler ideer, inspirerer og lærer av hverandre. 

 

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.