Lager fv. 359 bedre

Byggeleder Mats Granli fra sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet er ute sammen med prosjektleder Tom Spirdalen fra Mesta. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Av:

Tor Arvid A. Gundersen

Publisert:

14.08.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Meter for meter blir fylkesvei 359 mellom Lunde og Bø bedre. Flere av de verste delene av strekningen er nå utbedret.

Alt var ikke bedre i gamle dager, veibygging for eksempel var ikke like god som i dag. Samtidig utsetter flere og tyngre biler veiene for langt mer enn de ble beregnet for. Arbeidet med å utbedre fylkesveien fra Kleppe bru i retning Bø, er svært omfattende.  

Den gamle veien er bygd opp av masser som var på stedet da veien ble bygd.
Den gamle veien er bygd opp av masser som var på stedet da veien ble bygd.


Lokal entreprenører


To lokale entreprenører utfører arbeidet på vegne av Mesta som har drifts- og vedlikeholdskontrakten i området.  Ny asfalt rett på den gamle ville gitt kun en kortvarig glede, derfor byttes massene i veioppbyggingen helt ut på deler av strekningen.
- Vi graver opp rundt en meter av den gamle veien før vi fyller på med nye masser.  Det betyr at det ikke blir helt frostfritt overalt, men det vil bli veldig mye bedre, forteller byggeleder Mats Granli i sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Halvparten av kjørebanen tas om gangen slik at trafikken kan gå tilnærmet normalt. Her ved Tjønnås ble fjellet under veien sprengt vekk.
Halvparten av kjørebanen tas om gangen slik at trafikken kan gå tilnærmet normalt. Her ved Tjønnås ble fjellet under veien sprengt vekk.


Usynlig demning


Bildene viser tydelig hvorfor det har vært problemer med telehiv akkurat der hvor det er gravd her. Veien er bygd opp i stor grad av de massene som var på stedet før veien kom.  For at vannet skal ledes vekk, må det være rom for det. I masser med fine kort blir vannet liggende på stedet.  Akkurat her ved Tjønnås var det ekstra ille fordi det under deler av kjørebanen var fast fjell høyt oppe, slik at fjellet fungerte som en slags demning.
For å redusere sjansen for at vannet skal hope seg opp i selve veien, har fjellet som ligger høyt oppe blitt sprengt vekk. Dynamitten sørger for at rundt en meter med stein blir sprengt løs før veien kan bygges opp på nytt. Dermed er den usynlige demningen under asfalten en saga blott.

Simen Høstad viser hvordan den gamle veien var bygd opp.
Simen Høgstad viser hvordan den gamle veien var bygd opp.


Forsterker kantene


Når den ene siden av kjørebanen er ferdig utbedret, gyver mannskapet løs på motsatt side. På dette viset kan trafikken gå langs veien mens arbeidet blir gjort.
Ser du hvite merker sprayet langs veikanten på denne veien, så ser du hvor kantene skal forsterkes.  Det trengs også noen steder. Målet er å få utbedret mest mulig vei innenfor den budsjettrammen som er stilt til rådighet. Kantene blir forsterket ved at de løse massene rett utenfor veien blir gravd vekk og erstattet av stein i kult-kvalitet, dermed har veien fått en mer solid fot å støtte seg til.
- Vi nærmer oss en kilometer som vi har utbedret, men vi er ikke ferdige ennå.  Likevel er det dessverre foreløpig ikke nok penger til å gjøre veien bra helt fram til Bø, sier byggeleder Mats Granli, som arbeider sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet  Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Byggeleder Mats Granli viser entreprenøren hvordan det skal være.  Simen Høgstad, Andre Jonskås og prosjektleder Tom Spirdalen lytter.
Byggeleder Mats Granli viser entreprenøren hvordan det skal være.  Simen Høgstad, Andre Jonskås og prosjektleder Tom Spirdalen lytter.


Utfordrende arbeid


Til sammen blir det knapt to kilometer vei som blir utbedret, i tillegg er kantene på en nesten like lang strekning blitt forsterket når alt står ferdig. Flere steder har også stikkrennene blitt byttet ut. Stikkrenner er store vanrør som går tvers gjennom veien.  Den største av disse er kulverten som ble byttet ut rett ved Universitetet i Bø.  Det gamle røret var begynt å gå i stykker, nå har et nytt rør i plast erstattet det gamle metallrøret. Diameteren på røret er 2,5 meter.  Utskiftingen av dette røret viser tydelig hvilke utfordringer som kan dukke opp underveis.  Her var de flere ledninger, både til elektrisitet og fiberkabler, noen av dem ikke merket av på kartet.  Derfor måtte det ti meter lange røret forsiktig tres under ledningene for ikke å skade dem.
- Vi har også fjernet en del stolper langs strekningene vi har utbedret.  I tillegg har vi ryddet vekk trær og vegetasjon for å bede siktforholdene langs veien, sier byggeleder Mats Granli.

Skytebas Andre Jonskås gjør klar en salve på åtte kilo dynamitt.
Skytebas Andre Jonskås gjør klar en salve på åtte kilo dynamitt.