Ledige lederstillinger i Telemark

Fylkeshuset i Skien
Fylkeshuset i Skien Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

03.05.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Seks seksjonslederstillinger i nye Telemark fylkeskommune er lyst ut. Les mer om stillingene under.

Seksjonsleder for kollektivt

Seksjonsleder for kollektiv vil ha ansvar være å lede, utvikle og kvalitetssikre det samlede tilbudet av kollektive tjenester i Telemark fylkeskommune. Seksjonen vil ha ansvar for områdene persontransport, buss og ferger, og for skoleskyss, TT kort og løyver.

Søknadsfristen er 14. mai. Les mer om stillingen: Seksjonsleder for kollektivt

Seksjonsleder for vegdrift

Telemark fylkeskommune eier, drifter og forvalter ca. 1900 km fylkesvei. Gjennom drift, vedlikehold og gode fremtidsrettede planer skal seksjonen sørge for et trygt, driftssikkert og stabilt vei- og transportnett for innbyggerne i Telemark. Leder for seksjon vegdrift vil få ansvar for å lede driften og vedlikeholdet av fylkesveiene i Telemark.

Søknadsfristen er 15. mai. Les mer om stillingen her: Seksjonsleder for vegdrift

Seksjonsleder fylkestannlege/seksjonsleder tannhelse

Fylkestannlege/seksjonsleder tannhelse vil ha ansvar for å lede, drifte og utvikle det samlede tjenestetilbudet i tannhelsetjenesten i Telemark fylkeskommune på tvers av de ulike klinikkene. Dette innebærer å utvikle både organisasjonen og de ansatte, slik at tjenesten til enhver tid vil være effektivt organisert og vil ha en faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene.

Søknadsfristen er 21. mai. Les mer om stillingen her: Seksjonsleder fylkestannlege/seksjonsleder tannhelse 

Kultursjef

Seksjonslederen vil inngå i ledergruppen i sektor for samfunnsutvikling. Stillingen omfatter områdene kulturarv, verdensarven Rjukan-Notodden, fylkesbiblioteket, kunst, kultur, idrett, friluftsliv og reiseliv og seksjonen vil få et særlig ansvar for oppfølging av saker innenfor kulturmiljøfeltet, herunder kulturminneloven. 

Søknadsfristen er 22. mai. Les mer om stillingen her: Kultursjef

Seksjonsleder klima, næring og innovasjon

Seksjonslederen vil inngå i ledergruppen til sektor for samfunnsutvikling. Lederens rolle i Klima, næring og innovasjon er å være en aktiv regional samfunnsutvikler gjennom å forberede og følge opp politiske vedtak, tilskuddsforvaltning og utøve god personalledelse. 

Søknadsfristen er 22. mai. Les mer om stillingen her: Seksjonsleder klima, næring og innovasjon​​​​​​​

Seksjonsleder for samfunn og plan

Seksjonslederen vil inngå i ledergruppen i sektor for samfunnsutvikling. Lederen vil få være med å forme den nye organisasjonens intern oppgave- og ansvarsfordeling og samarbeidsmodeller for på best mulig måte å løse samfunnsoppdraget fylkeskommune har og vil få i fremtiden. 

Søknadsfristen er 22. mai. Les mer om stillingen: Seksjonsleder for samfunn og plan

 

Nye Telemark fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Telemark fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.