Legionella-funn på Thor Heyerdahl videregående skole

Skolens foaje
Foto: Thor Heyerdahl videregående skole

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

07.09.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Under en rutinekontroll av dusjanlegget på Thor Heyerdahl videregående skole, er det oppdaget legionella-bakterier. Bakteriene som er påvist forårsaker sjelden legionella-sykdom, men etter anbefaling fra kommuneoverlegen i Larvik, stenges nå deler av dusjanlegget inntil nødvendige tiltak er gjennomført.

Skolen har tett dialog med kommuneoverlegen i Larvik og følger nå opp kommuneoverlegens helsefaglige råd. 

Liten risiko for sykdom

Legionella-bakterier kan gi luftveissykdom. Normalt kan man bli smittet ved å puste inn fuktig luft som inneholder bakterier. Det er bakgrunnen for at enkelte dusjer holdes stengt inntil videre. Typen legionella-bakterier som er oppdaget ved skolen er imidlertid ikke blant de artene som vanligvis blir påvist ved legionella-sykdom. Det er liten risiko for at ungdom blir syke av denne bakterien, men personer med nedsatt immunforsvar og eldre kan i sjeldne tilfeller bli syke.

Det er trygt å drikke vannet på skolen vaske hender og lage mat. 

Oppdaget ved rutinekontroll

Skolen gjennomfører legionella-kontroll to ganger per år. Kontrollen utført i august viser legionella-bakterier i 8 av 12 prøver. Alle nødvendige tiltak for å bli kvitt bakteriene blir nå gjennomført fortløpende.

Ansatte og elever vil i løpet av dagen få mer informasjon om hvilke deler av dusjanlegget som vil bli stengt og hvilke som kan benyttes.