Lettere for unge å påvirke fremtiden

Feiring av at det skal bli lettere for unge å si sin mening om areal- og plansaker. Første bit av kaken tok leder for ungdomsrådet Jarle Henriksen M. Backer og Eivind Yrjan Stamnes, nestleder i hovedutvalg for klima, areal og plan (lengst til høyre). Foto: Lene Hennum
Feiring av at det skal bli lettere for unge å si sin mening om areal- og plansaker. Første bit av kaken tok leder for ungdomsrådet Jarle Henriksen M. Backer og Eivind Yrjan Stamnes, nestleder i hovedutvalg for klima, areal og plan (lengst til høyre). Foto: Lene Hennum

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

27.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Et splittert nytt verktøy skal hjelpe ungdomsråd å påvirke samfunnsutviklingen – planveileder.no er det første i sitt slag!

Med stolthet og god stemning, kake og muffins dekorert med prosjektets profilering, var det duket for åpning av nettsiden planveileder.no mandag 20. mars. Den første i sitt slag i Norge!

− Gjør politikken mer tilgjengelig 

Planveileder.no skal hjelpe alle ungdomsråd i Vestfold og Telemark fylkeskommune til å ta del i, og påvirke i saker som handler om areal- og plan. 

Leder av Vestfold og Telemark ungdomsråd, Jarle Henriksen Mørch Backer, har sammen med resten av ungdomsrådet vært med på å utforme veilederen. Han fikk være den første som klikket seg inn på nettsiden.

− Dette er starten på noe utrolig bra. Plan- og arealsaker er veldig komplekse og legger planer for framtiden i lang tid. Derfor er det så viktig at vi som ungdom forstår hva det snakkes om, og det er planveilederen et godt verktøy for, sier Backer.

Han mener det er bra at veilederen kom fra politisk hold. 

Ungdomsrådleder Jarle Henriksen M. Backer åpner planveilederen. Foto. Lene Hennum.png
Leder for ungdomsrådet Jarle Henriksen M. Backer. Foto: Lene Hennum

− De anerkjenner at ordene de bruker er vanskelige, derfor er slike verktøy viktige for å få med ungdommenes innspill. Jeg mener dette er et godt steg for å gjøre politikk mer tilgjengelig for folket, og jeg håper de utvider det til å kanskje også handle om budsjettsaker. For det er, på lik linje som areal og plan, komplekse og vanskelige saker som er utrolig viktige, sier Backer.

Planveilder.no

− Demokratiet vinner

Eivind Yrjan Stamnes, nestleder i hovedutvalg for klima, areal og plan i VTFK, utvalget som bestilte veilederen, var tydelig i sitt innlegg: 

− Alle vinner på mer medvirkning fra ungdommen, men aller mest demokratiet, sa Stamnes til de oppmøtte på fylkeshuset i Skien, og fortsatte:

− Ungdommen er framtida vår og da skal de selvsagt kunne påvirke hvordan framtidas lokalsamfunn skal se ut. Planer er politikk, de har konsekvenser og skal forståes av de som representerer samfunnet, ikke bare fagfolk og utbyggere. 

Involvert bredt 

Over en toårs-periode har prosjektet jobbet brukerorientert, der flere av ungdomsrådene i fylket, og barnerepresentantene i fylkets 23 kommuner bidratt aktivt med innspill og veivalg, fra analyse til ferdig produkt.

Tor Erling Naas har illustrert og levendegjort budskapet i plan- og bygningsloven og elever ved Hjalmar Johansen videregående skole har lagt på lyd på tegnefilmene. I fylkeskommunen har det vært et samarbeid mellom seksjon for samfunn og plan og brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon.

Fremover er målet at alle ungdomsrådene i fylket skal bruke verktøyet aktivt.