Litteraturfestival i nytt omslag

Foto: pixitive

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

09.03.2020

Oppdatert:

07.06.2022 kl.12.51

I 23 år har Litteraturuka i Vestfold samlet tusenvis av publikummere til litterære arrangementer i hele fylket gjennom en uke hver høst. Nå som Vestfold og Telemark har blitt ett fylke, betyr det også fornyelse for den tradisjonsrike litteraturfestivalen.

- Vi mener at tidspunktet for en nyorientering for litteraturfestivalen vår er både riktig og viktig. Med 23 år bak oss som Litteraturuka i Vestfold, hvor av 11 i regi av fylkeskommunen, er tiden nå moden for å prøve nye veier, sier Mette Kristin Gjerdrum, seksjonsleder for fylkesbiblioteket i Vestfold og Telemark – som er arrangør av festivalen.

Navneendring

Det ble et sikkert kjennetegn for Litteraturuka i Vestfold at den alltid foregikk i uke 45, og det skal bestå. Årets festival vil foregå fra 4. – 8. november. Med fornyelse kommer også navnendring, og kommende høst innvies Kimen litteraturfestival – litteraturfestival for Vestfold og Telemark.

- I botanikken er kimen det som ligger klart i et frø for neste generasjon vekst. Slik vil vi at Kimen litteraturfestival også skal være. Vi vil være en festival som peker framover. At Kimen også er tittelen på Vinje-forfatter Tarjei Vesaas sin flotte roman fra 1940, viser også at vi står på grunnfjellet av en rik regional litteratur.

Programmet er ikke klart ennå, men innholdet skal preges av kreativitet og nytenking, ulike genre, noen store navn, og debutanter. Facebook-siden til Litteraturuka i Vestfold vil bli videreført under nytt navn. Det jobbes også med nye nettsider og nytt grafisk uttrykk.

- Vi gleder oss over at den nasjonalt anerkjente litteraturfestivalen i Vestfold videreføres og fornyes inn i vårt nye fylke. Med de litterære tradisjonene og kvalitetene Vestfold og Telemark besitter, er det naturlig å framheve oss som et litteraturfylke. Kimen litteraturfestival skal holde et nasjonalt nivå, med attraksjonsverdi for et bredt publikum og et program preget av kreativitet og nytenking, sier Maja Foss Five, leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Base i Larvik

Tyngdepunktet for litteraturfestivalen flyttes fra Tønsberg til Larvik, med Bølgen kulturhus som hovedarena. I tillegg vil både Sliperiet og Mikrobryggeriet tas i bruk som arenaer.

- Larvik ligger nærmere sentrum for det nye fylkets byer og tettsteder, og har gode kommunikasjonsmuligheter i alle retninger. Med det nye fylkets geografiske utstrekning vil det ikke lenger være praktisk mulig for oss å legge arrangementer i alle kommuner. I stedet vil vi invitere folkebibliotekene til å være arrangører for det vi kaller «satellitter» under festivaldagene, forklarer fylkesbibliotekleder Mette Kristin Gjerdrum.

I 2020 vil det bli fem slike satellittarrangementer, valgt ut blant forslag fra kommunene. Målet er at Kimen litteraturfestival hvert år skal arrangere satellitter i et representativt utvalg kommuner, og at de fleste kommunene i fylket skal delta i løpet av en 3-årsperiode.

Gjerdrum oppfordrer interesserte festivaldeltakere om å følge med på festivalens Facebook-side, hvor både nye nettsider og program vil bli presentert når det klart. Det vil også komme informasjon om dette på fylkeskommunens nettside.