Liv og røre i Vestfold og Telemark: - Et program for å styrke barn og unges helse som fungerer

Nå kan du følge det spennende Liv og røre-arbeidet i Vestfold og Telemark på Facebook Foto: Stine Glømmi

Av:

Frank Tindvik / Guro Høydal

Publisert:

02.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Med folkehelseprogrammet «Liv og røre» jobber vi sammen med kommunene for å styrke barn og unges fysiske og psykiske helse, gjennom å gi barnehagebarn og skoleelever et styrket tilbud innenfor fysisk aktivitet, kosthold og det psykososiale miljøet. Nå har Liv og røre lansert sin egen Facebook-side.

Målet med Facebook-siden er at enda flere skal få øynene opp for Liv og røre og de positive effektene for barn og ungdom som programmet kan vise til, og ikke minst vise frem all den positive aktiviteten som skjer ved barnehager og skoler som allerede er med i Liv og røre.

- Her skal skoler, barnehager, politikere, foresatte og andre interesserte få nyheter, informasjon og inspirasjon til hvordan kommunene, og de enkelte barnehager og skoler som er med i Liv og røre jobber for å styrke barn og ungdoms fysiske og psykiske helse - gjennom økt fokus på inkludering, og fysisk aktiv læring, sunne og inkluderende måltider, forteller leder for Liv og røre, Jorunn Borge Westhrin.

Følg Liv og røre i Vestfold og Telemark på Facebook her

Tre innsatsområder

Liv og røre er kort forklart et helsefremmende folkehelseprogram utviklet for barnehager og skoler i fylket, driftet av seksjon folkehelse og livsmestring i fylkeskommunen. Det består av tre innsatsområder i ett og samme program: Kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede, og det psykososiale miljøet i ett og samme program.

I denne korte filmen blir du kjent på Liv og røre på 1,5 minutter:

- Vi vet jo hvor viktig disse faktorene er for den fysiske og psykiske helsa. Liv og røre setter dette i system og sørger for at det blir en naturlig del av barnehage- og skolehverdagen. Liv og røre bidrar dessuten til å oppfylle barnehagens og skolens formål, og er i tråd med Fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene, rammeplan for barnehage og SFO, og strategiplan for videregående skole, forsikrer hun.

Hun er stolt over at programmet har mottatt hele 25 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB de siste årene. Pengene brukes til kompetansetiltak for kommunene, og til tilskuddsordninger hvor skolene kan søke om midler til å forsterke Liv og røre-satsingen på egen skole. Det er også satt av en penger til frikjøp av Liv og røre-ambassadører som skal være pådrivere og ivareta Liv og røre på skolene og i barnehagene.

Populært blant elever og lærere

At Liv og røre-metodikken fungerer, er det liten tvil om. Forskningsresultater fra ungdomsskolen gjennomført av Universitetet i Sørøst-Norge, viser blant annet at Liv og røre fører til mer skolebasert fysisk aktivitet, bedre fysisk form, mer sosiale og inkluderende skolemåltider, og bedre trivsel og velvære blant elevene. Elevene har også fått økt kunnskap og bevissthet om søvn og kosthold.

- Dette er rett og slett en målrettet innsats for å styrke barn og unges fysiske og psykiske helse hvor vi oppnår resultater. At vi har forskning som slår fast dette gir jo ekstra motivasjon til dette viktige arbeidet, og ikke minst er det med på å gi gode argumenter til kommuner som lurer på om de skal bli en del av Liv og røre, sier Borge Westhrin.

Liv og røre-aktivitetene er populære og etterspurte blant elevene. Mange av lærerne sier dessuten at det fremmer inkludering, og bedrer relasjonene mellom elever og lærere.

For alle kommuner

Alle kommuner i fylket kan delta, og får tilgang på gratis ressurser som kompetanse og ulike verktøy, kursing og nettverk for å innføre og drifte programmet, slik at det skal gi mest mulig verdi for barn og ungdom i sin kommune. Frivillig sektor bidrar også i programmet, blant annet i gjennomføringen av en del aktiviteter og med kompetansedeling.  

- Vi håper enda flere kommuner blir med. Liv og røre gir effekt, og er lystbetont både for barna og ungdommene, og for lærerne. Skoler som har innført Liv og røre har mer variasjon i undervisningen uten at det «stjeler tid» fra fag. Dette er også et folkehelseprogram som når mange barn og unge, uavhengig av sosial og økonomisk status, sier Liv og røre-lederen.

I dag er 12 kommuner med i Liv og røre i grunnskole og 5 kommuner med i Liv og røre i barnehage. En pilot for Liv og røre på helse- og oppvekstfag ved Kragerø videregående skole er også gjennomført og skal nå spres til flere videregående skoler. Blant annet starter Skogmo videregående skole opp høsten 2022.

 

Liv og røre i Vestfold og Telemark sin Facebook-side finner du her

Les også mer om Liv og røre-arbeidet her