Løft for fylkesvei 359

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører i Midt-Telemark kommune, Bjørg Tveito Lundefaret, ordfører i Nome kommune,  Arve Høiberg, leder i hovedutvalg for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune,  og Svein Andres Tovslid, seksjonsleder for utbygging Vest i fylkeskommunen,ser fram til utbedringer på fv. 359 og ny Åse bru Foto: Tania Ripoll

Av:

Tania RIpoll, Tor Arvid Gundersen

Publisert:

06.05.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Denne uka starter arbeidet med å rehabilitere fv. 359. Samtidig kommer fylkeskommunen med et forslag til løsning for å få ny Åse bru på plass allerede til neste år.

Mandag møttes ordførerne i Nome og Midt-Telemark kommuner og leder for hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune på Åse bru, for å presentere planene for pressen. 

Ny bru på samme sted

– Vi har lyttet til lokalbefolkningen, og vet det er et sterkt ønske om å ny Åse bru på plass så raskt som mulig. Derfor går det nå et brev fra fylkesordfører Terje Riis-Johansen til Nome og Midt-Telemark kommuner, med forslag om en forenklet prosess for byggingen, for å høre hva kommunene tenker om dette, sier leder for hovedutvalg for samferdsel, miljø og mobilitet i fylkeskommune, Arve Høiberg.

Forslaget innebærer å bygge ny bru på samme sted som den eksisterende brua. Dermed faller krav om reguleringsplan bort. En slik prosess vil bety at ny bru kan stå ferdig i 2021 – ett år før planlagt tid. I tillegg vil brua kunne bygges ca. 10% billigere enn estimert pris på 56 millioner kroner. Planen innebærer omkjøring, muligens via Kleppevegen og Nordheimsvegen for lette kjøretøy, og for de tyngre kjøretøyene via Ulefoss og Gvarv i byggeperioden. 

En gladnyhet

– Dette er en gladnyhet. Det er svært etterlengta å få rustet opp denne veien, som jeg får svært mange klager over, sier ordfører i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland, og får støtte fra Nome-ordføreren:

 –Jeg har lyst til å skryte av fylkespolitikerne for å være konstruktive og løsningsorienterte, sier Bjørg Tveito Lundefaret. Hun forteller at h– Nå må forslaget diskuteres lokalt, og omkjøringsløsningene vurderes, sier begge ordførerne.

Utbedring av fv. 359 starter denne uka

Samtidig starter denne uka arbeidet med å utbedre fylkesvei 359 mellom Lunde og Bø. Arbeidet skal utføres av lokale entreprenører.

Fv. 359 er en gammel vei, som er bygd for en annen tid. Deler av selve veien vil bli skiftet ut med nye masser som bedre takler norske vintre og tung trafikk.   

Tidligere er fylkesveien utbedret fra Lunde til og med Kleppe bru.  Det er foreløpig satt av 5,7 millioner kroner for å gjøre veien bedre.  Utbedringene vil starte ved Kleppe bru, der hvor det tidligere arbeidet ble avsluttet.  Strekningen fram til Bø er seks kilometer.  Det er ikke tilstrekkelig med midler til å utbedre hele denne strekningen i denne omgang.

Lokale entreprenører

- Alt arbeidet blir gjort gjennom drifts- og vedlikeholdskontrakten av Mesta.  Det betyr at utbedringen kan settes i gang med en gang, opplyser seksjonsleder Trond Haugstad i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

To lokale underentreprenører skal utføre selve jobben for Mesta.  Det er JV Entreprise fra Bostrak og Simen Høgstad i Lunde.

Sikrer mot telehiv

- Vi vil skifte ut en del stikkrenner og drenere grøftene langs veien.  Det vil gjøre at vannet lettere blir ledet vekk i fra veien, slik at vi ikke får problemer med vann som fryser inne i veien når telen kommer, forklarer Mats Granli.  Han er byggeleder for prosjektet, i sektor for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Mens arbeidet pågår, kan det ventes redusert framkommelighet i perioder. Arbeidet starter i uke 19 og vil pågå fram mot sommeren.  Det kan ventes noe støy i forbindelse med sprengningsarbeider.