Lokal kunstner har illustrert kulturstrategien

Foto: Alle illustrasjoner: Izabela Zolcinska

Av:

Ane Støen

Publisert:

30.06.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkets nye kulturstrategi er illustrert av Holmestrand-kunstneren Izabela Zolcinska. Med et kreativt og stilrent uttrykk har hun kombinert akantusranken som vi kjenner igjen fra fylkesvåpenet, med illustrasjoner av vannveiene i fylket

Hvorfor nettopp vannveiene?

- Vannveiene er kommunikasjonslinjer. De binder kyst og innland sammen og har vært gjenstand for kulturutveksling til alle tider. Kysten representerer åpningen ut mot verden og forsterker dermed kulturstrategiens internasjonale dimensjon. Vannveiene er også arenaer for aktivitet og opplevelser. De framhever dermed viktige sider ved kultursatsinga knyttet til idrett og friluftsliv, sier prosjektleder for arbeidet med kulturstrategien Ane Ingvild Støen.

Kunstneren bak illustrasjonene

Izabela Zolcinska som har illustrert kulturstrategien, er utdannet ved kunstakademiet i Poznań i Polen og bosatt i fylket. 

Izabela Zolcinska, bosatt i Holmestrand, konkurrerte og vant oppdraget med å utforme den nye kulturstrategien for Vestfold og Telemark. Foto: Privat

Zolcinska har laget illustrasjoner til forsida, baksida og hvert av de seks hovedtemaene i strategien. De seks hovedtemaene er: stedsutvikling, inkludering, kunnskap, aktivitet, arenaer og internasjonalisering. I tillegg har hun utformet ikoner som kan brukes under hvert hovedtema og i andre sammenhenger.

Kulturbegrepene i kulturstrategien dekker alle fagområdene som områdene som sektor for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet arbeider. 

Illustrert utgave digitalt og på papir

Den nye kulturstrategien har navnet «Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021–2024». Den ble vedtatt av fylkestinget 19. mai. Nå foreligger endelig den illustrerte utgaven både som e-magasin og i trykt utgave, i begge målformer.

Les strategien digitalt her (bokmål)

Les strategien digitalt her (nynorsk)

Nasjonal oppmerksomhet

Leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, Maja Foss Five, er stolt av den nye kulturstrategien.

- Den er jobbet fram i et særdeles godt samspill mellom politisk og administrativt nivå i fylkeskommunen, og gjennom innspill og medvirkning fra kulturaktørene i fylket. Arbeidet har hatt rekordstor oppslutning og blitt lagt merke til nasjonalt, sier Five.

Det ble arrangert et eget NOKU-webinar om kulturstrategiarbeidet før jul og 23. juni i år ble kulturstrategien og prosessen bak presentert på Kulturytring i Drammen – landets første og største arena for kunst- og kulturpolitikk.

- Dette er en strategi som tydeliggjør kulturens bidrag til samfunnsutviklingen. Den sier hvordan fylkeskommunen i samarbeid med andre skal bidra til et rikt og mangfoldig kulturliv i fylket. Illustrasjonene bidrar til å kommunisere målene og tiltakene i strategien, og kan brukes i flere sammenhenger for å støtte visuell kommunikasjon om fylkeskommunens satsing på kulturområdet. Vår ambisjon er å være et kulturfylke med stor K. Det er nå arbeidet starter, vi er klare, forsikrer hovedutvalgslederen.

 

Mer om kulturstrategien for Vestfold og Telemark her

Mer informasjon om akantusranken i fylkesvåpenet og illustrasjonene her