Lot seg inspirere av fremtidens grønnere Grenland

Gruppebilde av Nordsjøkommisjonens transportgruppe, der hagen rundt Adminiet på Herøya og Frierfjorden er synlig i bakgrunnen.
Nordsjøkommisjonens transportgruppe samlet på Herøya.

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

03.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold- og Telemark fylkeskommune var i forrige uke vertskap da Nordsjøkommisjonens transportgruppe var på befaring i Grenland.

Under samlingen besøkte deltakerne blant annet Herøya Industripark, Norcem og Grenland havn. Deltakerne fikk blant annet se og høre om karbonfangstanlegget på Norcem, Yaras satsing på automatisering innen transport, samt et innblikk i Grenland havns fremtidsplaner om frakt av gods på både jernbane og skip.   

Gjennom dette ønsket fylkeskommunen både å vise frem hvordan industribedriftene i Grenland jobber målrettet for en grønnere fremtid, samt å synliggjøre vårt engasjement for å styrke internasjonale transportforbindelser til og fra Norge, og å jobbe for bærekraftig mobilitet.

Nordsjøkommisjonen1.jpg

Fylkesordføreren og lederen for NSC transportgruppe Preben Friis-Hauge, fra region syd-Jylland

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen deltok på samlingen, og orienterte blant annet om fylkeskommunens rolle både som planmyndighet, veieier og ansvarlig for kollektivtrafikken, og som promotør av bærekraftig transport.

Les hva Herøya Industripark skrev om besøket her

 

Skaper muligheter

Nordsjøkommisjonen er en organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig utvikling og vekst gjennom partnerskap og samarbeid, og transportgruppens rolle er å gi innspill til EUs politikk og regelverk for det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T), som er hovednettverket for transport i Europa.  

Dette har blant annet ført til EU har prioritert Jyllandskorridoren, en transportåre for frakt som går fra Sentral-Europa mot Norge via Danmark.

Riis-Johansen trakk frem viktigheten av dette i sin presentasjon, og påpekte hvordan dette legger grunnlag for grønn, multimodal transport i fremtiden.  

Nordsjøkommisjonen3.png
Gruppen på befaring på Norcems karbonfangstanlegg.