Lyser ut lederstillinger i Telemark

Kollegaer snakker rundt et bord
Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

08.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nye Telemark fylkeskommune søker profesjonelle, inkluderende og modige ledere, som motiveres av å bygge en ny organisasjon. Tre lederstillinger lyses nå ut med søknadsfrist 27. februar.

Fylkessjef for samfunnsutvikling

Sektoren for samfunnsutvikling består av tre seksjoner; samfunn og plan, kultur og klima, næring og innovasjon. Sektoren vil få en sentral rolle i arbeidet med utviklingen av nye Telemark fylkeskommune som samfunnsbygger, og vil få en bred kontaktflate både internt og eksternt.

Les mer om stillingen: Fylkessjef for samfunnsutvikling 

Fylkessjef for organisasjon og digital utvikling

Stabsavdeling for organisasjon og digital utvikling består av to seksjoner; Personal og fellestjenester og digital drift og utvikling. Avdelingen vil få et særlig ansvar for det systematiske arbeidet med digital drift og transformasjon, organisasjonsutvikling og kulturbygging. 

Les mer om stillingen: Fylkessjef for organisasjon og digital utvikling 

Fylkessjef for økonomi og virksomhetsstyring

Stabsavdeling for Økonomi og virksomhetsstyring består av to seksjoner; budsjett og regnskap og seksjonen internkontroll og eiendom.

Les mer om stillingen: Fylkessjef for økonomi og virksomhetsstyring

Vi bygger nye Telemark fylkeskommune

Arbeidet med å dele Vestfold og Telemark fylkeskommune pågår for fullt. I kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023 velges representanter til Telemark fylkesting. 

«Sammen skal vi bidra til å videreutvikle Telemark som en attraktiv vekstregion for innbyggere, besøkende og næringsliv. Jeg oppfordrer både interne og eksterne kandidater som ønsker å være med på laget om å søke.»

- Ketil Reed Aasgaard, prosjektleder for nye Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune etableres fra 1. januar 2024. Les mer om byggingen av nye Telemark fylkeskommune

Nye Telemark fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Telemark fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.

Spørsmål om stillingene

Spørsmål om stillingene kan rettes til Mercuri Urval (MU) v/ Ole Petter Bratteberg (mobil 975 59 036) eller Ketil Reed Aasgaard, prosjektleder og påtroppende fylkesdirektør (mobil 907 05 156). Alle forespørsler vil bli behandlet konfidensielt.